Gospodarka

Rząd odłożył decyzję o likwidacji "lokat antybelkowych"

Rada Ministrów nie przyjęła we wtorek (5 lipca br.) projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej, który zmierza do likwidacji jednodniowych lokat tzw. "antybelkowych". Ta dawałaby budżetowi ok. 380 mln zł rocznie

Decyzja o dalszych losach projektu powinna zostać podjęta w przyszłym tygodniu - informuje CIR (Centrum Informacyjne Rządu, red.) Trwają konsultacje, czy jest szansa, by ustawa została uchwalona przez Sejm obecnej kadencji (ten pracuje nad ok. 200 projektami ustaw, red.).

Projekt zmian w Ordynacji podatkowej, którym rząd miał zająć się na wtorkowym posiedzeniu, ma uniemożliwić zakładanie lokat, z których zyski nie są objęte 19-proc. tzw. podatkiem Belki. Lokaty te reklamowane są przez niektóre banki jako "najlepsze lokaty bankowe" (tego typu lokata to np. "Lokata Antyinflacyjna" w Idea Banku czy "Lokata na Wyścigi" w Getin Online).

Przypominając czym jest tzw. podatek Belki: Zgodnie z ustawą Art.30a jesteśmy zobowiązani do płacenia podatku od dochodów kapitałowych (tzw. podatek Belki), w tym od zysku z lokat. Wynosi on obecnie 19 proc. i oznacza mniej więcej tyle, że od każdych zarobionych w ten sposób 100zł, musimy oddać dla fiskusa 19zł. Obecnie ze względu na obowiązujące zasady zaokrąglania podstawy opodatkowania i podatku, przy lokatach z dzienną kapitalizacją odsetek, można uniknąć konieczności zapłaty 19 proc. podatku (zgodnie z Art.63 ordynacji podatkowej: „§1.Podstawy opodatkowania zaokrągla się do pełnych złotych, a kwoty podatków, odsetek za zwłokę oraz opłat prolongacyjnych – do pełnych dziesiątek groszy.”)

A więc zarówno podstawę opodatkowania, jak i podatek zaokrągla się do kwoty w pełnych złotych. Jeżeli więc zysk z jednodniowej lokaty wynosi np. 2,49 zł, to 19 proc. podatku od tej kwoty daje kwotę mniejszą niż 50 gr. Po zaokrągleniu w dół daje to zero złotych podatku. Resort finansów tłumaczy, że w efekcie dzienna lokata o wartości do 18 tys. zł (przy założeniu rocznego oprocentowania na poziomie 5 proc.) jest wolna od podatku Belki.

Proponowana przez rząd zmiana ma polegać na zaokrągleniu naliczonego podatku od zysków z lokat - do pełnych groszy, a nie złotych. Nowy sposób zaokrąglania sprawi, że podatek będzie pobierany jednakowo od wszystkich lokat, w tym również z dzienną kapitalizacją odsetek. Zmiana miałaby obowiązywać od 1 stycznia 2012 r. Dawałaby rocznie budżetowi ok. 380 mln zł.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.