REKLAMA
REKLAMA

Fundusze inwestycyjne TFI

GetBack. Altus TFI chce odkręcić sprawę sprzedaży EGB

TFI wezwało dziś GetBack do rozwiązania umowy sprzedaży akcji EGB Investments oraz umowy ramowej na obsługę portfeli inwestycyjnych z kwietnia 2018 roku, podaje GetBack.
Foto: Fotorzepa/Marta Bogacz

Altus TFI wezwał też windykatora do rozliczenia wszystkich wzajemnych świadczeń, związanych z wykonaniem tych umów. Dodatkowo Altus wskazał, że osiągnięcie przez niego i GetBack zakładanych celów biznesowych umów stało się niemożliwe z przyczyn, które w ocenie Altusa nie leżą po jego stronie. Altus twierdzi, że jest w sposób nieuprawniony i bezpodstawny wiązany z sytuacją finansową GetBacku w związku ze zbyciem akcji EGB Investments, co wpływa negatywnie w wielu aspektach (w tym także finansowych i wizerunkowych) na sytuację Altusa TFI.

W sierpniu 2017 r. GetBack nabył od funduszy zamkniętych zarządzanych przez Altusa około 99,38 proc. akcji EGB Investments za 208 mln zł. KNF oszacowała, że transakcji dokonano po kwocie siedmiokrotnie przekraczającej wartość aktywów netto EGB. GetBack dokonał w związku z tym odpisu.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA