Fundusze inwestycyjne TFI

Fundusze znów mocno zyskały dzięki wpłatom

Branża ma za sobą kolejny udany miesiąc, jeśli chodzi o łączny kapitał pod zarządzaniem. Rośnie on dzięki wysokiej sprzedaży i wynikom części funduszy.
Foto: Adobestock

Korzystna sytuacja na rynkach oraz wysokie wpłaty (2,3 mld zł) do funduszy inwestycyjnych zapewniły branży funduszy kolejny miesiąc wyraźnego wzrostu kapitału pod zarządzaniem.

Kolejny dobry miesiąc

Z końcem kwietnia aktywa TFI zrzeszonych w Izbie Zarządzających Funduszami i Aktywami zwiększyły się o blisko 4 mld zł, do przeszło 302 mld zł. Trend zatem utrzymuje się, choć skala wzrostu kapitału w funduszach była w kwietniu nieco niższa niż w poprzednich miesiącach. Z drugiej strony początek tego roku pod względem sprzedaży był jednym z najlepszych okresów w historii branży.

Nie powinno być niespodzianką, że najmocniej rosną towarzystwa związane kapitałowo z bankami i jest to głównie efekt utrzymujących się wysokich transferów oszczędności do tego typu TFI.

Foto: GG Parkiet

Liderem kwietniowego zestawienia okazuje się największe TFI na rynku, tj. PKO TFI, którego aktywa wzrosły o 0,7 mld zł. Warto odnotować, że w przypadku tego towarzystwa w kwietniu z funduszy dłużnych odpłynęło około 158 mln zł netto. PKO TFI ma też największą pozycję na rynku PPK – w zeszłym miesiącu na konta uczestników tych funduszy trafiło 123 mln zł. Najwięcej jednak, aż 374 mln zł, pozyskały fundusze akcji zarządzane przez PKO TFI. – Generalnie przy takich rentownościach funduszy obligacji, jakie mamy dziś, większe zainteresowanie funduszami akcji powinno się utrzymać. Oczywiście pod warunkiem utrzymania zwyżek na rynkach – komentuje Piotr Żochowski, prezes PKO TFI. Wśród funduszy akcji pod względem sprzedaży przodował PKO Technologii i Innowacji Globalny.

Kolejne dwa miejsca zajęły NN Investment Partners TFI oraz Santander TFI, u których kapitał w funduszach wzrósł odpowiednio o 0,55 mld zł oraz 0,42 mld zł. W obu przypadkach w sprzedaży prym wiodły fundusze obligacji krótkoterminowych.

Wyraźnie, po prawie 0,3 mld zł, zwiększyły się w kwietniu aktywa Aviva Investors Poland TFI oraz Generali Investments TFI.

Jeśli chodzi o dynamikę wzrostu aktywów, tym razem żadne TFI nie odnotowało dwucyfrowego przyrostu. Znów jednak wyróżniało się Alior TFI, któremu przybyło w miesiąc 4,6 proc. kapitału w funduszach. Za nim plasowały się Superfund TFI oraz Skarbiec TFI, które zanotowały odpowiednio 4,3 oraz 4 proc. wzrostu aktywów w kwietniu.

Słabiej wypadło w kwietniu Noble Funds TFI – jego aktywa w miesiąc spadły o 2,4 proc.

Dłużne wciąż zawodzą

Z danych serwisu analizy.pl wynika, że w podziale na grupy funduszy największy przyrost w ujęciu wartościowym – o 1,8 mld zł – odnotowały fundusze akcji. Łącznie tego typu strategie miały pod zarządzaniem na koniec kwietnia ponad 30,8 mld zł. Był to oczywiście skutek wyjątkowo wysokich wpłat do funduszy akcji, ale także dobrych wyników zarządzania.

Nie można tego samego powiedzieć o funduszach dłużnych – tu co prawda również było więcej wpłat niż wypłat, choć saldo sprzedaży było znacznie mniejsze niż w poprzednich miesiącach. To wystarczyło, by aktywa zwiększyły się o 0,2 mld zł, do 119,8 mld zł. Fundusze dłużne jednak znów zawiodły klientów pogorszeniem notowań w kwietniu w związku z przeceną (wzrostem rentowności) obligacji skarbowych. Niestety, maj pod względem stóp zwrotu również nie zapowiada się kolorowo – w poniedziałek rentowności obligacji dziesięcioletnich znów mocno rosły, do blisko 2 proc.

W przypadku funduszy mieszanych aktywa zwiększyły się o prawie 1 mld zł. Tego typu strategie od dłuższego czasu cieszą się stałym zainteresowaniem klientów, w kwietniu trafiło tam około 0,6 mld zł netto. Notowania poprawiły fundusze surowców, co przełożyło się na przyrost aktywów o 0,2 mld zł.

Jak podaje serwis analizy.pl, najwyższą dynamikę aktywów w ujęciu procentowym odnotowały fundusze zdefiniowanej daty PPK zasilane sukcesywnie wpłatami pracowników i pracodawców. Wartość zgromadzonych w nich aktywów to 3,7 mld zł.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.