REKLAMA
REKLAMA

Fundusze inwestycyjne TFI

Poważne zmiany w zarządzie TFI PZU

Rada Nadzorcza TFI PZU powołała do zarządu Dariusza Laska, byłego członka zarządu Skarbiec TFI i Union Investment TFI, który obejmie funkcję dyrektora inwestycyjnego. Robert Kubin, dotychczasowy dyrektor zarządzający PZU i PZU Życie, nadzorujący pion inwestycji, obejmie funkcję prezesa. Marcin Żółtek, były prezes PZU PTE, zostanie członkiem zarządu i będzie odpowiadał za wdrożenie PPK.

Marcin Adamczyk , dotychczasowy prezes TFI PZU

Foto: Fotorzepa, Robert Gardziński

Dotychczasowy prezes TFI PZU Marcin Adamczyk przejdzie do PZU i będzie raportował bezpośrednio do prezesa zarządu, nadzorując między innymi projekty strategiczne w zakresie inwestycji i ekspansji zagranicznej. Cezary Iwański pozostanie w zarządzie TFI PZU. Kadencja nowego zarządu rozpocznie się w pierwszym dniu po walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i potrwa przez dwa pełne lata kalendarzowe.

- Jestem przekonany, że nowy skład całego obszaru inwestycji istotnie wzmocni realizację ambitnej strategii Grupy PZU. Zależy nam na stabilnych wynikach, które przełożą się na wzrost zaufania polskich klientów do oszczędzania w funduszach inwestycyjnych i na pozyskanie klientów zagranicznych poprzez nowe kanały dotarcia. Dariusz Lasek wnosi do grupy ogromne doświadczenie oraz wyśmienity dorobek w zarządzaniu aktywami, wzmacniając naszą grupę jako CIO PZU TFI. Robert Kubin jako prezes PZU TFI będzie miał jeszcze większe możliwości realizacji wypracowanej przez niego strategii inwestycyjnej. Przejście Marcina Żółtka z PZU PTE do PZU TFI, wiodącej instytucji grupy PZU w programie PPK, potwierdza jego strategiczne znaczenie dla Grupy - komentuje Tomasz Kulik, przewodniczący rady nadzorczej TFI PZU. - Cieszy mnie przejście Marcina Adamczyka do spółki matki – PZU – gdzie będzie mógł jeszcze skuteczniej czuwać nad realizacją ambitnych projektów zainicjowanych przez niego z poziomu PZU TFI – tj. partnerstwa strategicznego w zakresie inwestycji, ekspansji zagranicznej oraz rozwoju platformy www.inpzu.pl - dodaje. Dariusz Lasek – wiceprezes zarządu TFI PZU - przez ostatnie dwa lata pracował w Skarbcu TFI, odpowiadając za obszar IT, a jego wcześniejsze doświadczenia obejmowały pracę przez ponad 15 lat w Union Investment TFI, gdzie zarządzał funduszami i dodatkowo pełnił funkcję prokurenta oraz głównego ekonomisty.

Robert Kubin – prezes zarządu TFI PZU od września 2018 roku jest dyrektorem zarządzającym ds. inwestycji w PZU i PZU Życie i członkiem rady nadzorczej TFI PZU.  Wcześniej, przez większość swojej kariery związany był z MetLife (wcześniej AIG), gdzie w latach 2003-2018 odpowiadał za zarządzanie aktywami na rynkach europejskich.

Marcin Żółtek – wiceprezes zarządu TFI PZU - posiada ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w obszarze finansów i inwestycji. Od początku 2017 roku jest prezesem zarządu PTE PZU. Do 2017 roku był prezesem zarządu Aviva PTE, zarządzającego 30 mld zł aktywów i drugiego co do wielkości otwartego funduszu emerytalnego w Polsce. Wcześniej członek zarządu, dyrektor inwestycyjny i zarządzający portfelem papierów dłużnych w tej samej spółce. Jego wcześniejsze doświadczenie obejmuje prace dla Commercial Union (1999-2008), gdzie jako szef departamentu odpowiadał za strategię inwestycyjną i zarządzanie papierami wartościowymi o stałej stopie dochodu z jednym z największych portfolio w Polsce o wartości 13 mld zł oraz w Banku Pekao, gdzie zajmował się obrotem kredytami i pochodnymi kredytowymi oraz finansowaniem strukturalnym.Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (TFI PZU SA) to – pod względem wartości zarządzanych aktywów – jedno z największych towarzystw inwestycyjnych w Polsce. Działa od 1999 roku. Jest częścią Grupy PZU i korzysta z jej doświadczeń zgromadzonych przez ponad 200 lat działalności finansowo-ubezpieczeniowej oraz tworzy filar pionu inwestycyjnego – PZU Inwestycje.

TFI PZU zarządza kwotą prawie 20 mld złotych. W ofercie TFI PZU znajduje się 16 funduszy inwestycyjnych o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych: 4 fundusze otwarte i 12 funduszy zamkniętych oraz inne produkty inwestycyjne. Jesienią 2018 roku TFI PZU uruchomiło inPZU – pierwsza polską platformę, na którą w łatwy sposób można inwestować w fundusze pasywne. W marcu 2019 roku Grupa PZU podpisała list intencyjny Goldman Sachs w sprawie współpracy w obszarze zarządzania aktywami.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA