Forum w Krynicy

Izabela Olszewska, GPW. WIG-ESG to odpowiedź na trendy

#PROSTOzKRYNICY | Indeks spółek odpowiedzialnych społecznie zachętą dla inwestorów

Gościem Piotra Zająca była Izabela Olszewska, członek zarządu GPW.

Foto: parkiet.com

Sporo dzieje się na warszawskiej giełdzie i chciałbym porozmawiać o nowym indeksie, który zaczął być notowany we wtorek. Będzie on skupiał spółki z WIG20 i mWIG40 i będzie dość specyficznie ważony. Czy będzie to indeks giełdowy ekstraklasy?

Jest to nasza odpowiedź na to, co obserwujemy, czyli bardzo dynamiczny wzrost aktywów, które są inwestowane w produkty finansowe oparte na indeksach typu ESG czy, inaczej mówiąc, CSR. Uwzględniają one pewne kryteria dotyczące środowiska, ładu korporacyjnego i społecznych kryteriów. Globalna wartość tych aktywów wynosi obecnie ponad 30 bln USD, z czego większość jest w Europie. Jest więc duża grupa inwestorów, do których możemy dotrzeć, i tych inwestorów jeszcze u nas na giełdzie nie było. Wszyscy, którzy tworzą tego rodzaju indeksy, kierują się różnego rodzaju motywami, ale generalnie można wyróżnić dwa. Po pierwsze, tworzą je po to, by pokazać pewne standardy odpowiedzialności społecznej spółek, żeby pokazać tych najlepszych, a także zachęcać spółki do tego, aby w swoich działaniach wskazywały, że są odpowiedzialne społeczne. Taka motywacja przyświecała naszemu Respect Index. Wypełnił on zadanie pod kątem elementarnej edukacji i spełnił się od strony PR-owej, czyli promocji zachowań społecznie odpowiedzialnych.

Są też motywy inwestycyjne, finansowe. Tworzy się indeksy w taki sposób, aby mogły być bazą do produktów finansowych i takim indeksem będzie WIG-ESG. W jego skład wejdą spółki, które znajdują się w WIG20 i mWIG40, i jest to różnica w stosunku do Respect Index. Spółki, które chciały wejść do tego indeksu, wypełniały kwestionariusz, następnie był on oceniany i były kwalifikowane do indeksu według ich free floatu. W WIG-ESG będzie inaczej, spółki nie będą wypełniały formularzy, tylko zostaną ocenione przez niezależną międzynarodową firmę, która dostarcza takich rankingów pod kątem społecznej odpowiedzialności biznesu dla wielu innych dostawców indeksu, np. FTSE czy STOXX. Sustainalytics jest firmą bardzo rozpoznawalną i dla wszystkich naszych 60 spółek stworzy odpowiednie rankingi na podstawie danych, które są dostępne. Oczywiście ten indeks ma być indeksem inwestycyjnym, dlatego zaczynamy od największych i najpłynniejszych spółek, aby przyciągnąć jak największych inwestorów i żeby obrót i płynność były jak największe.

Co jaki czas będzie weryfikacja tego indeksu? Jedna spółka może obecnie działać zgodnie z normami społecznymi, ale to się może zmienić i w takim wypadku należałoby jej ranking obniżyć.

Będziemy cyklicznie, co kwartał, sprawdzać spółki. Będą robione rankingi i dostosowywane tak, aby każda spółka mogła zwiększyć swój udział w indeksie.

Czyli zgodzi się pani, że będzie to taka giełdowa ekstraklasa?

Oczywiście, w tym sensie to będzie ekstraklasa, natomiast przypomnę, że pierwszym kryterium jest udział w wolnym obrocie. Nawet jeśli spółka jest bardzo duża i nawet jeśli ją przytniemy w zależności od tego, jak spełnia kryteria społecznej odpowiedzialności biznesu, to wciąż jej udział może być duży. Spółka mniejsza, która nie zostanie w ogóle przycięta, może mieć porównywalny udział. Oczywiście kryteria społecznej odpowiedzialności w kontekście dużych i płynnych spółek na pewno będą zachętą dla wielu inwestorów i na to właśnie bardzo liczymy.

Powstał również fundusz bazujący na tym indeksie?

Tak, jest to fundusz NN TFI, który jest pierwszym produktem opartym na tym indeksie. Cieszymy się, że od razu wprowadziliśmy indeks i mamy pierwszy produkt, który TFI może zaoferować inwestorom. Liczymy oczywiście na to, że takich produktów będzie więcej, że inne fundusze inwestycyjne, a także dostawcy produktów strukturyzowanych czy ETF-ów zainteresują się tym indeksem i powstaną tego typu produkty notowane na naszej giełdzie. DOS

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.