Firmy

Spółki z GPW coraz chętniej płacą zaliczki

BoomBit, Tim, Krynicki Recykling, Budimex, LiveChat oraz Krynica Vitamin – to tylko przykłady firm, które są hojne dla akcjonariuszy.
Foto: Adobestock

Indeks spółek dywidendowych WIGdiv kilkanaście dni temu ustanowił historyczny szczyt i cały czas wokół niego oscyluje. Najbliższe miesiące na rynkach kapitałowych zapowiadają się niespokojnie, a w takich czasach warto postawić na dobre fundamentalnie spółki, dzielące się zyskiem z akcjonariuszami. Wprawdzie najgorętszy okres dywidendowy (czyli III kwartał) już jest na finiszu, ale w najbliższym czasie fani dywidend też mogą znaleźć coś dla siebie.

Dywidendowi nowicjusze...

Na GPW przybywa spółek, które decydują się transferować zyski do akcjonariuszy w transzach (np. iFirma) bądź wypłacają zaliczki na poczet przyszłych dywidend.

Na ten ostatni scenariusz zdecydował się chociażby producent gier, BoomBit. Zarząd podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok 2021, która wyniesie prawie 3,2 mln zł, czyli 0,24 zł na akcję. Marcin Olejarz, prezes BoomBita, podkreśla, że I półrocze 2021 r. było dla jego grupy rekordowe: osiągnęła nienotowane wcześniej przychody z gier i poprawiła wyniki na poziomie EBITDA i netto. Jego zdaniem kolejne miesiące też zapowiadają się dobrze. Dlatego spółka zdecydowała się na wypłatę. Dzień ustalenia uprawnionych do zaliczki wyznaczono na 3 listopada, a wypłaty na 10 listopada.

Foto: GG Parkiet

Kwota przeznaczona na wypłatę zaliczki stanowi nie więcej niż połowę zysku studia osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 czerwca 2021 r.

...oraz weterani

Już od lat zyskiem z akcjonariuszami dzieli się Budimex. Kilka dni temu rada nadzorcza zgodziła się na wypłatę przez spółkę zaliczki na poczet dywidendy za 2021 r. w kwocie 380,4 mln zł, czyli 14,9 zł na akcję. Dniem ustalenia prawa do zaliczki jest 11 października, a wpłacona ma zostać 18 października.

Zaliczkę ogłosiła też Krynica Vitamin: wyniosła ona 1,47 zł na akcję. Na ten cel łącznie trafiło 18 mln zł. Dniem ustalenia prawa był 21 września, a wypłacona została tydzień później. Źródłem finansowania zaliczki był zysk netto za I półrocze 2021 r. oraz kapitał zapasowy w części utworzonej z odpisów z zysku za poprzednie lata obrotowe. „Wypłacenie zaliczki jest zasadne w szczególności z uwagi na przesunięcie planowanych inwestycji na późniejsze okresy i nie wpłynie na bieżącą działalność spółki" – uzasadniał zarząd.

W Krynicy Vitamin zaliczka już wypłynęła ze spółki, natomiast na otrzymanie premii z tegorocznego zysku nadal mają szansę akcjonariusze Krynickiego Recyklingu. Tam zarząd podjął uchwałę o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za okres I półrocza 2021 r. w łącznej wysokości sięgającej 8,7 mln zł, co daje 0,5 zł na akcję. Zostanie wypłacona uprawnionym akcjonariuszom 16 grudnia, pod warunkiem uzyskania zgody rady nadzorczej. Zarząd podkreśla, że wypłata zaliczki w takiej kwocie jest zgodna z przyjętą polityką (minimum 50 proc. jednostkowego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej).

Do cyklicznych wypłat inwestorów przyzwyczaił już LiveChat. Sierpniowe walne zgromadzenie akcjonariuszy (technologiczna spółka ma przesunięty rok obrotowy) zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 95 mln zł, co daje łącznie 3,69 zł na akcję. Wypłata nastąpiła już 1 września. Dywidenda obejmowała zarówno zaliczkę wypłaconą w styczniu (0,89 zł na akcję), jak i drugą zaliczkę (też w wysokości 0,89 zł), co oznaczało, że do wypłaty we wrześniu zostało 1,91 zł.

O zaliczce na poczet przewidywanej dywidendy za trwający rok obrotowy zdecydował też zarząd Santander Bank Polska. Będzie to 2,16 zł na akcję. Dniem ustalenia prawa do wypłaty jest 8 października. Gotówka popłynie na konta 15 października. Zarząd banku uzyskał już zgodę rady nadzorczej na wypłatę.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.