Firmy

Inter Cars planuje wypłatę dywidendy

Zarząd dystrybutora autoczęści przedstawił zasady wypłaty dywidendy w najbliższych latach.
Foto: materiały prasowe

Zgodnie z przyjętą nową polityką dywidendową Inter Cars chce przeznaczać na dywidendę nie więcej niż 60 proc. skonsolidowanego zysku netto za lata 2020-2022. - Wniosek zarządu dotyczący podziału zysku w danym roku obrotowym, w tym wypłaty dywidendy w wysokości określonej na ww. zasadach wynikających z przyjętej polityki, zależeć będzie dodatkowo od planów inwestycyjnych spółki, istniejących zobowiązań (w tym ograniczeń wynikających z warunków umów dotyczących finansowania pozyskiwanego przez spółkę), a także oceny perspektyw rozwoju spółki w określonej sytuacji rynkowej dokonanej przez zarząd i radę nadzorczą – wyjaśnia Inter Cars w komunikacie. Przyjęta polityka dywidendowa Inter Carsu na lata 2020-2022 utrzymuje dotychczasową polityki spółki w tym zakresie.

Równocześnie zarząd proponuje przeznaczenie na dywidendę ponad 20,1 mln zł z zysku za 2020 rok, co oznacza wypłatę 1,42 zł na akcję. Przy obecnym kursie daję ro stopę dywidendy na poziomie ok. 0,5 proc. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 30 czerwca br. , a jej wypłata nastąpi 14 lipca. Pozostała część zysku w kwocie 202,5 mln zł przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy

W trakcie wtorkowych notowań akcje Inter Carsu wyceniane były na giełdzie po 314 zł, co oznacza zniżkę o ok.0,6 proc. względem ceny odniesienia z poprzedniej sesji.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.