Finanse

Będzie nowy indeks na GPW

1 grudnia, GPW Benchmark, spółka z grupy GPW, rozpocznie publikację indeksu WIGtechTR.
Foto: Fotorzepa, Andrzej Cynka

WIGtech Total Return jest dochodową odmianą indeksu WIGtech. Oznacz to, że obejmie spółki z takich sektorów jak: biotechnologia, gry, informatyka i telekomunikacja oraz nowe technologie. Skład indeksu ma być opublikowany 24 listopada.

- GPW Benchmark jest odpowiedzialna za dostarczanie indeksów i wskaźników referencyjnym odpowiadających trendom rynkowym i zainteresowaniom zgłaszanym przez inwestorów aktywnych na krajowym rynku kapitałowym. Nowy wskaźnik, jakim jest WIGtechTR, rozszerza skład rodziny indeksów giełdowych, a w niedalekiej przyszłości może stać się instrumentem bazowym dla produktów inwestycyjnych ETP - wskazuje Aleksandra Bluj, wiceprezes GPW Benchmark.

Indeks WIGtechTR będzie należeć do indeksów dochodowych, więc przy jego obliczaniu będą uwzględniane nie tylko ceny zawartych transakcji, ale również dochody z tytułu dywidend i praw poboru. Indeks będzie obejmował zmienną liczbę spółek, a ich udział będzie, tak jak w przypadku innych indeksów, obliczany na podstawie liczby akcji w wolnym obrocie (free float). Udział największych spółek będzie ograniczony do 10 proc., a jego wartość bazowa będzie ustalona na poziomie 10 tys. pkt. Wartości indeksu będą publikowane w sposób ciągły co minutę. Rewizja indeksu przeprowadzana jest w cyklu razem ze zmianami pozostałych indeksów.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.