Finanse

Odpisy w Open Finance

Firma Open Finance poinformowała, że w raporcie za 2018 r. dokona odpisu aktualizacyjnego na kwotę ponad 91 mln zł. O tyle też obniży się jej wynik skonsolidowany.
Foto: Fotorzepa, Andrzej Bogacz

Ma to związek z utratą wartości firmy Home Broker. „Spółka wykonała test na utratę wartości, wartości  inwestycji w Home Broker w oparciu o wartość odzyskiwalną, która została ustalona na podstawie wartości użytkowej. Na podstawie powyższej analizy spółka stwierdziła konieczność dokonania odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkę zależną Home Broker w kwocie 91,047 mln zł. Emitent zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie" – czytamy w komunikacie Open Finance.

Raport za 2018 r. firma ma opublikować 25 kwietnia.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.