REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Strategia rynku kapitałowego: ministerstwo finansów odkrywa karty

Zgodnie z zapowiedziami minister finansów, Teresy Czerwińskiej, które ukazały na łamach "Parkietu", dzisiaj został opublikowany jeden z najdłużej oczekiwanych dokumentów na rynku kapitałowym czyli projekt strategii rozwoju rynku kapitałowego.
Foto: Fotorzepa, Waldemar Kompała

- Strategia jest po to aby nadać kierunek, pokazać cele i instrumenty do ich realizacji. Strategia powinna być realizowana na każdym poziomie rynku: legislacyjnym, nadzorczym i operacyjnym przez wszystkich uczestników rynku. Rynek kapitałowy to wspólne dobro - mówiła Teresa Czerwińska "Parkietowi".

Jakie dokładnie rozwiązania są proponowane w projekcie strategii?

MF chce położyć nacisk m.in. na edukację. "Jednym z pomysłów w zakresie edukacji finansowej społeczeństwa jest popularyzacja inwestycji w obligacje skarbowe – jest to produkt w pełni gwarantowany przez Skarb Państwa, tym samym bezpieczny. Ponadto, chcielibyśmy dystrybuować obligacje skarbowe przez aplikacje mobilne. Takie działania mogą również wesprzeć budowę w Polsce tzw. kultury oszczędzania" - przekonuje MF.

Edukacja ma również objąć emitentów. Dla nich przewidziane są również inne rozwiązania. "Istotną barierą dla rozwoju naszego rynku są również niedostatecznie rozwinięte relacje inwestorskie, zbyt niska kultura komunikacji i brak ciągłości relacji pomiędzy emitentem a inwestorem. Dlatego już teraz, niezależnie od wdrożenia Strategii proponujemy w ramach implementacji przepisów dyrektywy o prawach akcjonariuszy umożliwienie emitentom prowadzenie programów lojalnościowych" - proponuje ministerstwo. Jednym z pomysłów jest również utworzenie rejestru posiadaczy papierów wartościowych, który umożliwiłby emitentom łatwy i sprawny dostęp do informacji o swoich inwestorach.

MF nie wyklucza, że w ostatecznym kształcie strategii znajdą się również rozwiązania z zakresu podatków. Proponowane działania to:

* Zwolnienie z podatku u źródła odsetek należnych z tytułu euroobligacji dopuszczonych do obrotu na rynkach regulowanych lub wielostronnych platformach obrotu w Unii Europejskiej;

* Umożliwienie uznania 125 proc. kosztów przygotowania IPO za koszt podatkowy – dla emitentów - celem zwiększenia atrakcyjności IPO;

* Obniżenie opodatkowania dywidend od długoterminowych inwestycji (>3 lat) – celem zachęcenia do długoterminowych inwestycji i oszczędności;

* Umożliwienie kompensowania strat na jednych instrumentach finansowych z zyskami z innych instrumentów finansowych (w szczególności z jednostek uczestnictwa w otwartych funduszach inwestycyjnych);

* Zwolnienie zysków ze sprzedaży akcji pracowniczych z podatku od zysków kapitałowych w określonym zakresie;

* Zmiana obowiązującego sposobu opodatkowania odsetek od obligacji, który zapewni analogiczny poziom opodatkowania niezależnie od tego, czy inwestor nabywa obligacje na rynku pierwotnym czy wtórnym;

* Zwolnienie z podatku środków pozyskanych w wyniku transakcji repo pod warunkiem, że transakcje te zostaną przeprowadzone na rynku regulowanym lub ASO.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA