Finanse

KNF stawia na proaktywny, skuteczniejszy i lepiej zarządzany nadzór

Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła strategię na lata 2021 – 2025. To pierwszy taki dokument w historii naszego nadzoru.
Foto: Fotorzepa, Robert Gardziński

Jakie są główne kierunki zmian? Komisja chce prowadzić bardziej proaktywnego nadzoru, skuteczniejszego i jednocześnie efektywniejszego wykorzystywania danych, informacji i wiedzy oraz lepiej zarządzanej organizacji.

Nadzorcy zależy m.in. na tym, aby nadużycia nieprawidłowości na rynku finansowym były skuteczniej wykrywane i zwalczane.

Mocny nacisk ma być też na działania nakierowane z myślą o interesariuszach rynku. KNF chce prowadzić działania ostrzegawcze, informacyjne i edukacyjne i jednocześnie być nadzorem profesjonalnym, nowoczesnym i godnym zaufania. Ma być to także przestrzeń do rozwoju innowacji i stosowania nowych technologii na rynku finansowym.

Zmianie mają też ulec procesy wewnętrzne. Rozwinięte mają być m.in. mechanizmy przeciwdziałania nadużyciom i nieprawidłowościom. Komisja chce mieć także większy wpływ a kształt regulacji krajowych i zagranicznych. Wzmocniony ma być nadzór na nad produktami i usługami finansowymi oraz ich dystrybucją. Jednocześnie ma on być sprawowany proporcjonalnie, prospektywnie, przejrzyście i na bazie analizy ryzyka. Udoskonalone ma być także monitorowanie, analizowanie i prognozowanie rynku finansowego. Nadzór ma także uwzględniać współczesne wyzwania wynikające z innowacji i rozwoju technologii. Strategia zakłada również zaangażowania podmiotów nadzorowanych w zrównoważony rozwój (ESG) uwzględnione w procesach nadzorczych.

Na tym jednak nie koniec. Kultura organizacji nadzoru oparta ma być na wartościach, efektywnej komunikacji, doskonaleniu i zrównoważonym rozwoju. Nadzór stawia także na zintegrowane zarządzanie celami, procesami i aktywami poprzez cyfrowy model organizacji.

Wzmocnione mają być kluczowe kompetencje pracowników pozwalające na profesjonalne działanie. Komisja liczy także na aktywność menadżerów, którzy mają być angażującymi liderami i aktywnymi uczestnikami zarządzania organizacji.

Nacisk jest też położony na technologię. Nowoczesne technologie mają wzmacniać procesy nadzorcze i organizacyjne. Jednocześnie Komisja stawia na kompleksową i bieżącą informacja o rynku finansowym, jego uczestnikach, produktach i usługach.

Komisja zakłada, że cele strategiczne będą monitorowane poprzez cykliczne, półroczne pomiary. Jednocześnie mają one podlegać corocznemu przeglądowi. W ramach przeglądu, w 2023 r. przeprowadzona zostanie ewaluacja strategii, weryfikująca aktualność celów strategicznych, wyzwań i warunków jej realizacji. Przegląd może skutkować korektą celów strategicznych, ich mierników lub wartości planowanych.

Strategia ma być finansowa w całości ze środków uzyskanych z wpłat i opłat za sprawowanie nadzoru finansowego. Komisja zaznacza jednak, że realizacja strategii nie będzie mieć wpływu na wysokość wpłat i opłat za sprawowanie nadzoru finansowego, które zdefiniowane są w obowiązujących aktach prawnych.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.