Finanse publiczne

Rząd wraca do pomysłu likwidacji limitu składek na ZUS

Będzie wyższy deficyt, ale wszystkie nowe wydatki w ramach Piątki PIS da się zmieścić w regułach fiskalnych - uważa resort finansów w projekcie Aktualizacji Programu Konwergencji na lata 2019-2022. MA to być możliwe m.in. efekcie znaczącego wzrostu dochodów sektora ubezpieczeń społecznych.
Foto: Adobestock

Deficyt sektora general government ma wzrosnąć w 2019 r. do 1,7 proc. z 0,4 proc. PKB w 2018 r. -  oczekuje Ministerstwo Finansów w projekcie Aktualizacji Programu Konwergencji na lata 2019-2022. W 2020 r. deficyt bez działań jednorazowych ma spaść do 0,9 proc. PKB, a w 2021 r.  i 2022 r. odpowiednio  0,5 i 0,7 proc. PKB. Po uwzględnieniu działań jednorazowych, w 2020 r. pojawić ma się nadwyżka wynosząca 0,2 proc. PKB. W 2021 r. i 2022 r. wrócić mamy do deficytu - 0,3 i 0,6 proc. PKB. 

Dynamika PKB  w 2019 r. ma wynieść 4 proc., w 2020 r. - 3,7 proc., w 2021 r. - 3,4 proc., a w 2022 r. - 3,3 proc.

Ministerstwo finansów podkreśla w projekcie aktualizacji, że wszystkie nowe plany wydatkowe rządu są zgodne z obowiązującą stabilizującą regułą wydatkową.  MF przewiduje bowiem, że w 2020 r. zostaną podjęta działania zwiększające dochody sektora finansów publicznych aż o 13,16 mld zł netto (brutto to ok. 30 mld zł, ale  są też działania rząd obniżają dochody sektora,np. reforma podatkowa w ramach piątki PiS). Wśród działań zwiększających dochody, najwięcej dotyczy systemu ubezpieczeń społecznych - ok. 15 mld zł, w tym policzone zostały efekty likwidacji OFE oraz zniesienie limitu składek na ZUS. Zwłaszcza zniesienie limitu może negatywnie odbić się kondycji firm.

Według projektu aktualizacji, największym źródłem nowych dochodów mają być:

- ograniczenie luki VAT - 7,87 mld zł

- zniesienie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (efekt netto) - 5,1 mld zł

- przebudowa modelu funkcjonowania OFE (składki) - 3,47 mld zł

- ograniczenie unikania płacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 2,54 mld zł

- działania ZUS uszczelniające system składek - 1,7 mld zł.

- aktualizacja skutków ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (strefy ekonomiczne) - 1,1 mld zł

- podatek u źródła (WHT), schematy opodatkowania (MDR) i zmiany w klauzuli o unikaniu opodatkowania (GAAR) - 1,3 mld zł

- uszczelnienie opłaty recyklingowej o- 1,4 mld zł

- danina solidarnościowa - 1,1 mld zł

- indeksacja stawek akcyzy na wyroby alkoholowe i tytoń 1,15 mld zł

- test przedsiębiorcy", podatek cyfrowy - 1,5 mld zł.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.