Dług i deficyt mają wzrosnąć w tym roku

Luka w finansach państwa ma sięgnąć w tym roku nawet 4,7 proc. PKB – wynika z rządowych prognoz, które są przedstawiane z wyprzedzeniem.

Wydatki socjalne nad Wisłą stale rosną. Czy już są nadmierne?

Polska jest jednym z nielicznych państw OECD, w których wydatki socjalne w 2022 r. były praktycznie takie same jak w pandemicznym 2020 r., zamiast zmaleć. W ocenie ekonomistów te wydatki są nie tyle zbyt duże, ile źle ukierunkowane.

Rosną odsetki za dług

Budżet państwa już w 2022 r. boleśnie odczuł przecenę obligacji. W tym roku ma być jeszcze gorzej.

Solidna nadwyżka w kasie państwa mimo spadku dochodów

W styczniu 2023 r. w budżecie centralnym odnotowano 11,2 mld zł nadwyżki – podało Ministerstwo Finansów.

Duży skok zadłużenia SP w końcówce roku

Dług Skarbu Państwa w 2022 r. wrósł o 100 mld zł, do niemal 1,24 bln zł – wynika z informacji resortu finansów.

Budżet na 2023 r. już niemal gotowy

Sejm uchwalił w czwartek ustawę budżetową na przyszły rok niemal bez zmian. Około 700 poprawek opozycji przepadło.

Duża przecena na rynku długu. Czy to już koniec?

Rentowności rządowych obligacji przełamują kolejne granice. Dla finansów państwa to duże wyzwanie w postaci rosnących kosztów obsługi zadłużenia.

W budżecie ciągle nadwyżka

Po wrześniu dochody budżetu państwa przewyższały wydatki na 27,5 mld zł – podaje resort finansów.

Jest lista największych płatników CIT

Wśród liderów płatników CIT za 2021 r. znalazły się spółki Skarbu Państwa, takie jak PKN Orlen czy PGNiG – podaje Ministerstwo Finansów. W porównaniu ubiegłoroczną listą mniej jest za to banków.

Dług państwa ma przebić 2 biliony zł już w 2025 r.

Rząd planuje ekspansję fiskalną. Zadłużenie będzie rosło nominalnie i w relacji do PKB w ciągu najbliższych czterech lat.

Coraz mniej realny budżet na 2023 rok

Nowe programy pomocowe mogą podnieść deficyt sektora ponad rządowe prognozy. Do tego trwa „demolowanie” reguł fiskalnych – ostrzegają ekonomiści.

Rządowa ekspansja fiskalna na wyborczy rok

Rząd planuje wysoki deficyt sektora finansów publicznych na poziomie 4,2–4,4 proc. PKB w przyszłym roku. To m.in. efekt wzrostu wydatków na zdrowie i obronność.

Budżet państwa odklejony od realiów

Rząd szybko reaguje na sytuacje kryzysowe, rzucając publicznym groszem. Problem w tym, że o tych wielomiliardowych przedsięwzięciach nie ma ani słowa w ustawie budżetowej.

Rosną koszty kryzysu cen energii

Rząd przedstawia coraz to nowe programy osłonowe przed drożejącym prądem, gazem czy ciepłem. Jednocześnie nie podaje wyliczeń, ile potrzeba na to pieniędzy i kto za to zapłaci. Wiadomo za to, że łączne koszty będę ogromne.

MF sprzedało na przetargu obligacje za 6,5 mld zł, popyt sięgnął 8,4 mld zł

Ministerstwo Finansów (MF) sprzedało na dzisiejszym przetargu głównym obligacje sześciu serii zapadające odpowiednio w latach 2024-2032 o łącznej wartości 6 493,991 mln zł, podał resort. Popyt wyniósł łącznie 8 402,291 mln zł.

Antywojenne wydatki powiększą dziurę w kasie

Deficyt w finansach państwa już w tym roku mocno wzrośnie. I choć może nie grozi to od razu katastrofą, nie wszyscy ekonomiści mają przekonanie co do słuszności takiej polityki.

Polska potrzebuje wzmocnienia, a nie osłabienia, reguł fiskalnych

Rządowa propozycja zmian konstytucyjnego limitu zadłużenia może być warta rozważenia, pod warunkiem, że politycy mają czyste intencje. To jednak trudno na razie ocenić.

Wojna i jej długotrwałe reperkusje odbiją się na budżecie państwa

Negatywne perspektywy deficytu i długu. Wzrosną wydatki na pomoc uchodźcom i obronność, konieczna jest zmiana priorytetów polityki fiskalnej.