REKLAMA
REKLAMA

Felietony

SIN – wygodne raportowanie niefinansowe

Standard Informacji Niefinansowych nie jest automatem do raportowania, ale znakomicie ułatwia przygotowanie sprawozdania.

Piotr Biernacki, prezes zarządu Fundacji Standardów Raportowania wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Foto: materiały prasowe

Przedwczoraj został opublikowany oficjalnie Standard Informacji Niefinansowych (SIN), który ma ułatwić polskim spółkom obowiązkowe raportowanie od początku 2018 roku informacji dotyczących zagadnień środowiska naturalnego, społecznych i pracowniczych.

SIN powstał z inicjatywy Fundacji Standardów Raportowania i Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Przez ponad półtora roku pracował nad nim 20-osobowy zespół redakcyjny, w skład którego weszli eksperci specjalizujący się od lat w tematyce raportowania informacji niefinansowych, zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności biznesu, prawa, ładu korporacyjnego i rachunkowości. Kolejne wersje Standardu były też szeroko konsultowane ze środowiskiem emitentów i inwestorów. SIN był także przedmiotem dyskusji z instytucjami i organizacjami reprezentującymi różne grupy interesariuszy, a w efekcie jego patronami instytucjonalnymi są Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Związek Maklerów i Doradców, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Polska Izba Biegłych Rewidentów, Izba Domów Maklerskich oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Nowe, ogłoszone w 2014 roku regulacje unijne (dyrektywa 2014/95/UE), implementowane do polskiego prawa m.in. w ustawie o rachunkowości wymagają od spółek, by już za rok 2017 sporządziły raporty obejmujące zagadnienia środowiska naturalnego, kwestie społeczne i pracownicze, praw człowieka oraz zapobiegania korupcji i łapownictwu. Trzeba je zbadać, zmierzyć i opisać w zakresie towarzyszących im ryzyka, sposobu zarządzania nimi, stosowanej przez spółki polityki i procedur należytej staranności, a także wskaźników efektywności.

Nowe sprawozdania będą stanowiły część raportów rocznych, co oznacza, że spółki notowane muszą je sporządzić do czterech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Obowiązki dotyczą dużych i średnich spółek (jednym z głównych kryteriów jest zatrudnienie powyżej 500 osób), powinny się nimi jednak zainteresować także mniejsze podmioty. Po pierwsze dlatego, że w ramach pozyskiwania informacji z łańcucha dostaw ich duzi klienci mogą w pierwszych tygodniach 2018 roku żądać dostarczenia odpowiednich danych i informacji. Po drugie dlatego, że należy się spodziewać, iż w kolejnych latach obowiązki zostaną rozciągnięte także na mniejsze spółki.

Dyrektywa i ustawa określają ramową minimalną zawartość raportów i nakazują sporządzić je zgodnie z dowolnie przez spółkę wybranym standardem lub zbiorem wytycznych. Większość dostępnych na świecie ram sprawozdawczości dotyczy fragmentów tego, co trzeba raportować, np. tylko zagadnień środowiska naturalnego lub wyłącznie kwestii praw człowieka. Jednym z nielicznych istniejących dotychczas zbiorów wytycznych obejmujących wszystkie aspekty niefinansowe są te sporządzone przez Global Reporting Initiative. Część największych spółek już je zna, ale dla wielu emitentów, którzy dopiero przygotowują się do raportowania niefi-nansowego, mogą one wydać się skomplikowane, a ich zastosowanie pracochłonne. Zostały one bowiem ukształtowane tak, aby pasowały do różnorodnych modeli biznesowych wszystkich wielkich korporacji na całym świecie.

Stąd pomysł, by stworzyć standard odpowiedni dla tych, którzy dopiero wchodzą w świat raportowania niefinansowego, prosty i łatwy w stosowaniu, a jednocześnie pozwalający mieć pewność, że sporządzając na jego odstawie sprawozdanie wypełnimy wszystkie wymogi regulacyjne. SIN składa się z liczącej zaledwie 30 stron części głównej oraz pięciu aneksów, dzięki którym można pogłębić wiedzę o poszczególnych aspektach raportowania niefinansowego. Tworząc Standard, zespół redakcyjny starał się go dostosować do potrzeb polskich emitentów, m.in. tak kształtując rekomendowane wskaźniki, by powstały one z wykorzystaniem danych, które spółki i tak gromadzą na potrzeby sprawozdawczości wynikającej z innych przepisów (podatkowych, prawa pracy itp.). Matryca istotności poszczególnych zagadnień zawiera wskaźniki w podziale na sektory, które są dokładnym odzwierciedleniem podziału branżowego stosowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

SIN jest prosty, co jednak nie oznacza, że sporządzenie pierwszego raportu „załatwi" jeden pra-cownik w spółce w ciągu kilku dni. Proces przygotowania do raportowania wymaga zawsze zaangażowania wielu osób i udziału w nim przedstawicieli zarządu (co jest istotne także z tego powodu, że odpowiedzialność za sprawozdanie niefinansowe jest taka, jak za raport roczny, którego jest ono częścią). Poza solidną analizą istotności poszczególnych zagadnień prze-prowadzoną w spółce trzeba na etapie przygotowań także ustalić, które zagadnienia w jakim stopniu są istotne dla różnych grup interesariuszy spółki, co odbywa się w formie odpowiedniego badania istotności lub uruchomienia procesu dialogu z interesariuszami. Potem trzeba dokonać przeglądu wybranej polityki w spółce, ustalić zakres zbieranych danych, a po ich uzyskaniu obliczyć odpowiednie wskaźniki.

Standard Informacji Niefinansowych nie jest więc automatem do raportowania, ale znakomicie ułatwia przygotowanie sprawozdania, porządkując prace nad nim i tłumacząc krok po kroku co trzeba zrobić, żeby wypełnić obowiązki regulacyjne i dostarczyć danych użytecznych dla inwestorów w preferowanej przez nich formie. W SEG i w Fundacji zdajemy sobie sprawę z tego, jak kompleksowym wyzwaniem dla większości spółek będzie przygotowanie raportu niefinan-sowego. Dlatego, poza wydaniem SIN, kontynuujemy działania edukacyjne, zarówno w formie konferencji, jak też spotkań indywidualnych ze spółkami. Będziemy także wspierać konsultacyjnie spółki, którym zależy na jak najlepszym przygotowaniu raportów niefinansowych opartych na SIN.

Standard Informacji Niefinansowych jest dostępny bezpłatnie na stronach www.standardy.org.pl/sin oraz www.seg.org.pl

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA