ESG

Strategia ESG to odpowiedzialność za ludzi i środowisko

WYWIAD: z Eyalem Keltshem, wiceprezesem Grupy Robyg, rozmawia Adam Roguski
Foto: materiały prasowe

Materiał powstał we współpracy z Grupą Robyg

ESG, czyli środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny – jakie miejsce w strategii Robyga mają te pozafinansowe aspekty działalności przedsiębiorstw?

Jako jeden z pierwszych deweloperów w Polsce ogłosiliśmy strategię ESG czyli strategię zrównoważonego rozwoju. W dokumencie zawarte zostały trzy główne obszary zainteresowań: Robyg dla planety, Robyg dla ludzi i Robyg dla odpowiedzialnego biznesu. W ramach tych filarów firma deklaruje wiele działań i programów a jednocześnie odwołuje się do 10 celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Wszystkim trzem obszarom przypisane zostały konkretne i w pełni mierzalne działania.

Ktoś może powiedzieć, że cały ten duch ESG to zasłona dymna, że to kolejne narzędzie marketingowe i PR-owe...

Myślę, że wszyscy znamy pojęcie tzw. green washingu, dlatego tak ważne jest, by podejmować rzeczywiste działania w dziedzinie klimatu, pokazywać konkretne cele oraz raportować ich realizację. W tym kontekście strategia i idące za nią dobrowolne raportowanie niefinansowe Robyg pokazuje, że podchodzimy do tematu poważnie. Nie jesteśmy zobowiązani przepisami prawnymi do publikacji danych w zakresie działań na rzecz środowiska, społeczeństwa i odpowiedzialnego biznesu a jednak zdecydowaliśmy się na raportowanie w systemie GRI czyli zgodnie z międzynarodowymi, niezależnymi i najbardziej uznanymi normami GRI. Znacząco wpłynie to na działania naszej firmy na rzecz środowiska, społeczeństwa jak i w praktykach zarządczych. Strategia pomoże nam zdefiniować cele, określić w jaki sposób zamierzamy je realizować, uporządkować dotychczasowe działania i odpowiednio zarządzać tak by nasze cele zrealizować. Robyg podejmował liczne inicjatywy nawet nie posiadając strategii – czy to wprowadzając rozwiązania niskoemisyjne, czy w obszarze korporacyjnym poprzez wdrożenie odpowiednich polityk. Od dawna też odnosimy się do potrzeb naszych interesariuszy poprzez programy dla naszych pracowników, wsparcie potrzebujących, a wreszcie przez budowę infrastruktury dla otoczenia. Jednak teraz chcemy znacznie rozszerzyć nasze działania.

Jakieś konkretne przykłady?

Dla przykładu od lat dbamy o to by nasze osiedla pełniły nie tylko funkcję sypialni dla mieszkańców, ale przez odpowiednią architekturę i kształtowanie terenu były też miejscem wypoczynku, rekreacji na świeżym powietrzu i umożliwiały zrobienie zakupów. Ważne jest dla nas, aby na naszych osiedlach lub w pobliżu znajdowały przedszkola i szkoły. Budujemy też przestrzenie coworkingowe dla mieszkańców czyniąc tym samym osiedla miejscami pracy. Nasze osiedla to również miejsca promujące zdrowy, aktywny tryb życia dzięki umieszczaniu na nich siłowni w budynkach, zewnętrznych fitnessów i infrastruktury dla rowerzystów. Takie osiedla doskonale realizują koncepcję urbanistyczną 15-minuowtych miast, czyli miast w których mieszkańcy mogą zaspokoić swoje najważniejsze potrzeby w ciągu 15 -minutowego spaceru czy jazdy na rowerze. Ich zaletą jest to że promują nie tylko budowanie więzi społecznych ale z drugiej strony także ruch i rezygnację z samochodu na rzecz roweru a więc przyczyniają się do redukcji emisji CO2. W Robyg od dawna się utożsamiamy z koncepcją 15minutowych miast i dlatego znalazła się u nas w strategii. Wskazujemy że nasze inwestycje wybudowane zgodnie z tym założeniem stanowią dzisiaj ok. 70 proc. i zadeklarowaliśmy też iż chcemy zwiększyć ilość osieli budowanych z tym duchu do 80 proc. do końca 2025 roku. Myślę, że to właśnie stanowi o sukcesie dobrej strategii.

Głównym celem w zakresie oddziaływania na środowisko jest to, by do końca 2024 r. Robyg korzystał w pełni z energii odnawialnej. Jak planujecie zrealizować to założenie?

Podjęliśmy decyzję o przejściu w procesach budowlanych w 100 proc. na energię ze źródeł odnawialnych już w ciągu najbliższych dwóch lat, czyli do końca 2024 roku. Zamierzamy to osiągnąć uwzględniając w procesie zakupowym energii dostawców z jak największym udziałem energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a od 2024 roku, tylko i wyłącznie energii „zielonej". Taki krok pozwoli na znaczną redukcję śladu węglowego i przyczyni się do ograniczenia emisji CO2. Jednocześnie na naszych osiedlach od lat stosujemy technologię które zwiększają efektywność energetyczną budynków a tym samym wpływają na ich emisyjność czyli np. panele fotowoltaiczne zasilające w energie części wspólne, oświetlenie LED, czujniki ruchu, sterowanie pogodowe, okna trzyszybowe a w każdym mieszkaniu, w standardzie smart house. W sumie już 12 tys. naszych mieszkań otrzymało od nas ten system i z roku na rok ta liczba wzrasta. Mamy świadomość, że jedynie całkowita rezygnacja z nieodnawialnych źródeł energii pozwoli na ograniczenie wzrostu średnich globalnych temperatur – te ambitne cele są spójne z strategia i działaniami spółki.

Jak zamierzacie redukować ślad węglowy budynków?

Zrównoważony rozwój jest trwale wpisany w naszą strategię i model biznesowy. Wynika to ze świadomości tego, że budownictwo mieszkaniowe to sektor rynku który ma realny wpływ na światowe emisje. Prowadzimy działania na rzecz ograniczania śladu węglowego na etapie procesu budowy poprzez przejście na energię z odnawialnych źródeł. Stosujemy też rozwiązania i technologie w budowie ograniczające ślad węglowy budynków. Częścią naszej strategii jest publikacja naszych emisji corocznie, począwszy od raportu za 2021. Mamy nadzieję, że uda nam się skutecznie, co rok, ograniczać nasze emisje i tym samym walczyć z zmianami klimatu.

Jakie konkretnie rozwiązania z zakresu ochrony środowiska, ekologii itd. stosujecie?

Wspominałem już o rozwiązaniach niskoemisyjnych, jednak działań na rzecz środowiska jest znacznie więcej. Ich przykładem jest gospodarka wodna której częścią są ogrody deszczowe, których ideą jest zatrzymywanie wody w miejscu jej opadania, czy wykorzystanie wody deszczowej do podlewania roślin jak również technologia odwróconego dachu z nawierzchnią żwirową. Pozwala to na retencję wody i ograniczenie przegrzewania się budynków oraz walkę ze zjawiskiem miejskich wysp ciepła. Z przegrzewaniem budynków walczymy też stosując odpowiednie, sprawdzone materiały izolacyjne czy pnącza na elewacjach. Ponadto starannie projektujemy tereny zielone, wybieramy lokalne gatunki roślin, prowadzimy zróżnicowane nasadzenia, w tym łąki kwietne, by stały się domem dla ptaków i owadów. Realizujemy te działania w sposób usystematyzowany, stosując politykę środowiskową oraz wytyczne projektowe, a także konsultując się chociażby z ornitologami w zakresie lokalizowania budek dla ptaków.

Kolejnym celem jest m.in. zwiększenie poziomu zadowolonych klientów po przekazaniu lokalu z 80 proc. do 90 proc. do końca 2025 r. Co musi zostać zrobione, by ten poziom poprawić?

Poziom satysfakcji naszych klientów mierzymy w Robyg na kilku etapach. Wiemy że 92 proc. klientów jest zadowolonych z obsługi sprzedawcy, że 89 proc. ocenia dobrze obsługę naszych pracowników w trakcie odbioru. W strukturze naszych klientów kupujących klienci powracający czyli kupujący kolejne mieszkanie ale też klienci z polecenia stanowią znaczny procent. Zatem skupiliśmy na tym co jeszcze możemy poprawić a wiec zadowolenie z produktu z momencie odbioru i tu postawiliśmy sobie za cel podniesienie satysfakcji o 10 proc. do 2025, czyli jeszcze lepsze przygotowanie mieszkań do odbioru. W tym celu przeprowadzamy dwa wewnętrzne odbiory, dokonywane przez dwa nieżelazne działy. Dział kontroli jakości powstał specjalnie w tym celu. Jak widać w naszej strategii ESG nie skupiamy się na tym co dla nas najprostsze ale stawiamy sobie cele, których realizacja przełoży się też poziom satysfakcji klientów. Badając zadowolenie klientów jednocześnie prowadzimy działania charytatywne na rzecz lokalnych fundacji – każda wypełniona przez klienta ankieta to 30 zł przekazane przez Robyg.

Chcecie być pracodawcą pierwszego wyboru na rynku budowlanym. W budownictwie mamy duży deficyt pracowników – jak chcecie osiągnąć ten cel?

Robyg posiada już dzisiaj programy, które pomagają naszym pracownikom się rozwijać np. finansuje kursy specjalistyczne czy dofinansowuje naukę języka angielskiego. Jednocześnie oferuje liczne benefity swoim pracownikom. To powoduje że nasi pracownicy są zadowoleni i nie obserwujemy dużej rotacji. Również wskaźnik wewnętrznych awansów jest na imponującym poziomie co wyraźnie pokazuje że u nas ludzie rosną wraz z firmą i że w Robyg można się rozwijać. W tym roku podpisaliśmy także kartę różnorodności by podkreślić, że w Robyg dobrze i równo traktujemy wszystkich pracowników.

Jednak w zarządzie spółki są sami panowie, w radzie nadzorczej jedna kobieta. Jak te relacje wyglądają na innych szczeblach stanowiskach dyrektorskich i kierowniczych?

Faktem jest, że jednym z założeń strategii jest podniesienie udziału kobiet do 30 proc. w radzie nadzorczej i zarządzie Robyga. Wykorzystam okazję, by poinformować, że naszym nowym CFO została Marta Hejak od sześciu lat związana z Robygiem. Wkrótce zostanie członkinią zarządu. Jednak ważne jest by pokreślić że już dzisiaj kobiety stanowią w Robyg ponad 50 proc. pracowników i 43 proc. kadry managerskiej co jest dobrym wynikiem. Zamierzamy również opublikować po raz pierwszy w ramach raportu niefinansowego gender pay gap Robyg czyli pokazać zróżnicowanie wynagrodzeń ze względu na płeć. Chcemy być transparentnym i dobrym pracodawcą, a to jest część tej polityki.

Trzeci filar to Robyg dla odpowiedzialnego biznesu. Jakie są główne cele w tym zakresie?

Robyg kładzie duży nacisk na rozwój kultury organizacyjnej i ładu korporacyjnego. Firma deklaruje coroczne raportowanie danych ESG oraz prowadzenie działalności w sposób transparenty. Do końca kwietnia 2022 r. spółka planuje opublikować pierwszy raport Robyg ESG w standardzie GRI (Core). Aby jasno komunikować swoją działalność i pokazywać realizację założeń ze strategii została uruchomiona firmowa strona prezentująca m.in. strategię ESG oraz przypisane jej działania – www.esg.robyg.pl. Firma oprócz bieżącej działalność i w PZFD zamierza także przystąpić do The United Nations Global Compact (UNGC) i Europejskiego Paktu Klimatycznego. Jeszcze w grudniu firma Robyg jako jedyny dotychczas deweloper w Polsce opublikuje raport wpływu czyli opracowanie pokazujące wpływ działalności firmy na otoczenie społeczne i ekonomiczne. Chcemy pokazać tym samym, iż nie tylko deklarujemy wsparcie dla lokalnego biznesu ale tez w jakim stopniu to robimy – 100 proc. naszych podwykonawców pochodzi z polski a 98 proc. wszystkich firm z jakimi współpracuje Robyg zarejestrowanych jest w Polsce. Myślę, że raport ten będzie stanowił świetny przyczynek do dyskusji o wpływie całej naszej branży na gospodarkę i cieszę się, że to my tą dyskusję zapoczątkujemy.

Na koniec przejdźmy do twardego biznesu. Jak ocenia pan perspektywy rynku mieszkaniowym?

Ostatnio rośnie popyt inwestycyjny na rynku nieruchomości mieszkaniowych – co jest efektem zarówno zainteresowania dużych podmiotów zagranicznych, jak i zmiany aktywności inwestycyjnej Polaków, którzy przekierowują środki z lokat na inwestycje w nieruchomości. Sądzimy, że rynek nieruchomości mieszkaniowych w ciągu najbliższych dwóch lat będzie się stabilnie rozwijał – nadal popyt będzie przewyższał podaż, ze względu na wymogi proceduralne i administracyjne wprowadzania nowych inwestycji. Wzrost popytu może być także stymulowany przez nabywców lokujących swój kapitał, jednak nadal kupujący mieszkanie na własne potrzeby będą stanowić istotną część nabywców – w Polsce wciąż brakuje bowiem ok. miliona mieszkań. Warto podkreślić, że rynek nieruchomości mieszkaniowych – ze względu na wysoką konkurencyjność i aspekty wolnorynkowe – od wielu lat utrzymuje równowagę i stabilnie się rozwija, z korzyścią dla kraju i społeczeństwa. Udział klientów inwestycyjnych czyli z zamiarem wynajmu lub odsprzedaży z zyskiem wynosi obecnie ok. 40 proc..

Analizy rynku, prowadzone m.in. przez JLL pokazują, że podaż nie nadąża za popytem – co jest wynikiem dużego zainteresowania zakupem mieszkań połączonego z wolniejszym ich wprowadzeniem z powodu wydłużonych procedur administracyjnych. Robyg stara się wprowadzać jak najwięcej nowych lokali do oferty i dawać klientom jak najszerszy wybór, jednak mamy takie same ograniczenia administracyjne, jak inni deweloperzy. Przykładowo w Warszawie zwykle deweloperzy oferują liczbę mieszkań na trzy kwartały do przodu, a obecnie oferta skurczyła się na około jeden kwartał. To jest bezpośrednia przyczyna – obok drożejących gruntów i materiałów budowlanych – dlaczego mieszkania drożeją. Bardzo ważne jest zatem, aby samorządy maksymalnie przyspieszyły procedury administracyjne w tym zakresie. Dynamicznie rosnące koszty materiałów budowlanych także mają wpływ na cały rynek nieruchomości mieszkaniowych, a przede wszystkim na ceny mieszkań. Skala wzrostów kosztów jest podobna w całej Polsce i trudno ją różnicować na poszczególne miasta. W Robyg wszystkie inwestycje są realizowane zgodnie z harmonogramami – jednak na całym rynku widać wyraźnie mniejszą podaż. ADR

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.