Firmy nie wierzą w ESG

Dla europejskich przedsiębiorstw zrównoważony biznes jest raczej przykrym obowiązkiem niż długoterminową szansą na rozwój. To krótkowzroczne, niebezpieczne podejście - przestrzegają eksperci.

Zielone kłamstwo ma się bardzo dobrze. Jak z nim walczyć?

Nadal wiele firm udaje, że ich biznes i produkty są bardziej związane z ESG, niż jest w rzeczywistości. Wcześniej ten proceder był niemal bezkarny, ale to się zmienia. Czy greenwashing wreszcie odejdzie do lamusa?

Jak zasady ESG wpłyną na bezpieczeństwo inwestycji?

Koncepcja ESG zyskuje na znaczeniu, a realizacja inwestycji z uwzględnieniem kwestii społecznych, środowiskowych i ładu korporacyjnego (environmental, social, governance) staje się w świecie finansów normą. Ponadto ocena zrównoważonego charakteru inwestycji coraz częściej jest kluczowym czynnikiem w decyzjach inwestycyjnych.

W raportach ESG jest wiele do nadrobienia

Mimo pewnego postępu polskie firmy mają cały czas sporo do nadrobienia w zarządzaniu. Najwięcej wyzwań stoi przed przemysłem energochłonnym.

Wdrażanie ESG w polskich funduszach idzie po łebkach

Zarządzający funduszami inwestycyjnymi biorą pod uwagę czynniki zrównoważonego rozwoju, ale trudno powiedzieć, czy jest to efektywne dla inwestorów.

WIG-ESG umiera po cichu. Co dalej?

Pokładane w indeksie nadzieje okazały się płonne. To nie znaczy, że produkty oparte na idei zrównoważonego rozwoju nie są perspektywiczne. Będą nowe – deklaruje GPW.

Zimny prysznic dla zwolenników ESG

Globalne inwestycje w zielone aktywa rosną. Polska jest na początku tej drogi, czego dowodem jest likwidacja WIG-ESG. Ale winna jest też metodologia indeksu – twierdzi rynek.

Firmy przygniecione legislacyjnymi zmianami

Dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi koncentrują się na bieżących ryzykach podatkowych i prawnych. Nie mają sił ani czasu wybiegać myślami w przyszłość.

Raportowanie niefinansowe. Jak radzą sobie spółki?

Zdecydowana większość badanych firm opublikowała informacje na temat taksonomii w swoim raporcie rocznym lub oddzielnym sprawozdaniu. Ale wyzwań związanych z tym obszarem nadal nie brakuje.

Politykom powinno zależeć na rynku kapitałowym

Politycy muszą zrozumieć, że nie są kreatorami, a beneficjentami tego, co się dzieje w naszej gospodarce. Taki m.in. wniosek płynie z debaty współorganizowanej przez „Parkiet” i portal ESG.pl, w której udział wzięli znani ludzie rynku kapitałowego.

Rośnie świadomość Polaków i ich oczekiwania dotyczące ESG

Już dla ponad sześciu na dziesięciu polskich uczestników tegorocznego SEC Newgate ESG Monitor ważne są kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem. W tym działania firm w tym obszarze, które oceniamy bardziej krytycznie niż mieszkańcy innych państw.

Niepokojące plany firm. ESG usuwa się w cień

Gros przedsiębiorstw ogranicza długofalowe inwestycje, zapowiadając koncentrację wyłącznie na realizowaniu krótkoterminowych założeń finansowych.

ESG nadal tylko w teorii

Zaledwie 16 firm stosuje wszystkie dobre praktyki spółek notowanych na GPW związane z zagadnieniami zrównoważonego rozwoju.

ESG ma pozytywny wpływ na wyniki

Wdrożenie zasad związanych ze zrównoważonym rozwojem biznesu jest dla firm dużym wyzwaniem. Ale w dłuższej perspektywie zaprocentuje.

ESG coraz bardziej zyskuje na znaczeniu

Państwa i przedsiębiorstwa powinny bazować na zasadach zrównoważonego rozwoju. Na dłuższą metę takie podejście przynosi korzyści środowisku, firmom oraz całej gospodarce. Ale wiąże się też z wieloma wyzwaniami i kosztami.

Inwestowanie w duchu ESG to po prostu dobre inwestowanie

Aby ograniczać tempo zmian klimatu, trzeba wspierać też niektóre spółki uchodzące za brudne. Bez wielu surowców nie uda się nam dojść do zeroemisyjnej gospodarki – przekonuje Craig Cameron, zarządzający funduszami w Templeton Global Equity Group.

Zmiany w raportowaniu zrównoważonego rozwoju przełożą się na całą gospodarkę

Ten i kolejny rok powinny wpłynąć na ukształtowanie się praktyki w obszarze raportowania pozafinansowego, a zachodzące zmiany, których znaczenie być może nie jest jeszcze w pełni dostrzegane, mogą mieć fundamentalny wpływ na przyszły kształt rynków finansowych czy wręcz całej europejskiej gospodarki – wskazują eksperci Banku Ochrony Środowiska.

Ambitne cele ESG w strategiach polskich instytucji finansowych

Przed bankami stoi szczególnie duże wyzwanie – z jednej strony to one są odpowiedzialne za dostarczenie klientom oferty zrównoważonego finansowania, z drugiej – same muszą i chcą działać zgodnie z filarami ESG – środowiskowym, społecznym i zarządczym.