Wartości ESG raczej tylko na papierze

Jest duża różnica między deklaracjami a realnymi działaniami w zakresie zrównoważonego biznesu.

ESG jest coraz bardziej popularne na świecie, ale również i w Polsce

Raportowanie pozafinansowe (ESG) poza tym, że rozszerza się na skutek nowych regulacji europejskich, to i tak zdobywa coraz więcej zwolenników wśród inwestorów, analityków, doradców inwestycyjnych i zarządzających funduszami. Oni biorą pod uwagę i chcą brać w coraz większym stopniu dane pozafinansowe, decydując o inwestycjach. Za 5–10 lat firmy bez raportu ESG nie będą w ogóle analizowane.

Dodatek specjalny: ESG i zrównoważony rozwój w bankowości

Zachęcamy do lektury dodatku „Parkietu” o wpływie czynników ESG, czyli skoncentrowanych na środowisku, kwestiach społecznych i ładzie korporacyjnym, na sektor bankowy.

Ratingi ESG stają się coraz ważniejsze dla inwestorów

Szacuje się, że ratingi ESG są dostępne dla około 8,5 tysiąca spółek giełdowych na całym świecie. Wśród nich jest również około 100 największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Liczby te zapewne szybko urosną.

Neutralność klimatyczna na barkach sektora finansów

To banki poprzez odpowiednią „zieloną" przebudowę portfeli kredytowych i inwestycyjnych będą miały w najbliższych latach kluczowy wpływ na to, czy i w jakim stopniu zdołamy osiągnąć ambitne cele ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Banki zwiększają sprzedaż produktów zrównoważonych

Coraz więcej instytucji wprowadza do swojej oferty produkty proekologiczne. W najbliższych latach znaczenie tego segmentu w sektorze finansowym będzie rosło, wspierając tym samym zieloną transformację biznesu.

Ocena ESG daje wiele korzyści

Naturalne są głosy mówiące o konieczności wdrożenia standaryzacji ratingów ESG. Z pewnością oczekują tego również inwestorzy.

Branża finansowa katalizatorem zielonych przemian

Udział zielonych aktywów w portfelu kredytowym BOŚ wynosi około 37 proc., a do końca 2023 r. ma wzrosnąć do 50 proc.

Rośnie wpływ wskaźników ESG na bonusy szefów

Nacisk inwestorów na twarde dane związane ze zrównoważonym rozwojem sprawiły, że coraz częściej są one włączane w programy motywacyjne członków zarządów spółek.

Kwestie ESG coraz ważniejsze

Coraz większy odsetek inwestorów instytucjonalnych, sięgający już 90 proc., uwzględnia ESG podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych. Z badania EY wynika, że 74 proc. respondentów jest nawet skłonnych wyjść z inwestycji, jeśli przedsiębiorstwo ma słabe wyniki związane z ESG, czyli z kwestiami klimatycznymi (environmental), społeczeństwem (social) i ładem korporacyjnym (corporate governance).

GPW przyjęła strategię ESG

Dokument wytycza kierunki działań w trzech filarach: środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego. Ambicją grupy jest osiągnięcie zeroemisyjności do 2030 r.

Rady nadzorcze powinny patrzeć na ESG jako element integralny [wideo]

Debata „Parkietu" › Kwestii zrównoważonego rozwoju, wpływu na środowisko i otoczenie oraz ładu korporacyjnego nie można spychać na dalszy plan. Są tak samo ważne jak główne części działalności firm.

Strategia ESG to odpowiedzialność za ludzi i środowisko

WYWIAD: z Eyalem Keltshem, wiceprezesem Grupy Robyg, rozmawia Adam Roguski

Obowiązki regulacyjne związane z ESG to wyzwanie

Nowe przepisy przysporzą przedsiębiorstwom i instytucjom nie lada problemów, ale na dłuższą metę powinny przynieść korzyści wszystkim stronom. Zyskają środowisko, biznes, inwestorzy i klienci.

Nowa era raportowania. Firmy w Polsce nie są gotowe

Nowymi obowiązkami zostanie objętych od 2024 roku około 49 tys. spółek w Unii Europejskiej, w tym aż 3 tys. dużych przedsiębiorstw w Polsce. Na razie przygotowanych do tej zmiany jest zdecydowana mniejszość z nich.

Co warto wiedzieć o ESG – bezpłatny ebook

„Forum ESG” – tak nazywa się przygotowany przez „Parkiet” i „Rzeczpospolitą” specjalny dodatek, w którym przybliżamy tematykę zrównoważonego rozwoju i ESG i jej znaczenie dla firm i gospodarki.

Nowe obowiązki dla spółek – szanse i wyzwania

Firmy muszą przygotować się na legislacyjne roszady. Tylko w tym roku w UE pojawiły się trzy istotne dokumenty regulujące kwestie sprawozdawczości związanej z kwestiami ESG.

Ostatni dzwonek dla klimatu

Organizacje już teraz muszą podjąć działania na rzecz klimatu, a rekomendacje TCFD są dobrą podstawą do wdrożenia raportowania klimatycznego oraz zmian w firmach na poziomie strategicznym i operacyjnym. Im szybciej firmy wdrożą standardy klimatyczne oraz dostosują do nich swoje procesy raportowania informacji finansowych i niefinansowych, tym większe będą miały szanse na wykreowanie długoterminowej wartości i zyskanie przewagi konkurencyjnej w nowej, zielonej rzeczywistości gospodarczej.