REKLAMA
REKLAMA

Banki

Znowu większe odpisy BOŚ

Bank Ochrony Środowiska mimo wzrostu podstawowych przychodów zanotował niższy wynik netto ze względu na spore zwiększenie odpisów kredytowych.
Foto: materiały prasowe

BOŚ Bank w III kwartale miał 23,5 mln zł, czyli spadł o 4 proc. rok do roku. Wynik z odsetek wzrósł o 5 proc. (głównie dzięki poprawie marży odsetkowej) a z opłat i prowizji o 6 proc. w skali roku, odpowiednio do 105 mln zł i 23 mln zł. Ogólne koszty administracyjne zmalały przez rok o 5 proc., do 82 mln zł. Jednak odpisy kredytowe prawie podwoiły się, do 40 mln zł, co zaważyło na słabszym wyniku finansowym netto.

- W okresie pierwszych trzech kwartałów 2019 roku wypracowaliśmy zysk netto w wysokości 67,6 mln zł, czyli o 15,3 proc. wyższy niż w porównywalnym okresie 2018 roku. Znacząco poprawiliśmy wynik z podstawowej działalności: wynik odsetkowy oraz marżę odsetkową netto. To efekt konsekwentnych działań zarządczych we wdrażaniu nowego modelu biznesowego stymulującego wzrost rentowności przy zachowaniu ostrożnego podejścia w obszarze ryzyka – mówi Bogusław Białowąs, prezes Banku Ochrony Środowiska.

Bilans banku urósł przez dziewięć miesięcy o 0,9 proc., do 18,4 mld zł. Portfel kredytowy brutto zmalał nieznacznie do 11,7 mld zł z 11,8 mld zł. W tym roku bank udzielił kredytów i pożyczek na 3,4 mld zł, czyli podwoił ją w skali roku. Kwota nowych kredytów w segmencie proekologicznym to 1,2 mld zł, czyli urosła o ponad 70 proc. Saldo kredytów proekologicznych na dzień 30 września 2019 roku wynosiło 4,4 mld zł. Udział w portfelu kredytowym kredytów udzielonych na działania służące ochronie środowiska oraz wspierające zrównoważony rozwój stanowi 34,8 proc. salda kredytów ogółem na koniec III kwartału 2019 roku.

BOŚ na koniec III kwartału miał 74 sprawy dotyczące kredytów walutowych. Wartość przedmiotu sporu wynosiła 12,8 mln zł i dotychczas zdecydowana większość wyroków w tego rodzaju sprawach była dla banku korzystna. Bank podaje, że z uwagą analizuje orzecznictwo sądów powszechnych wydawane również w sprawach przeciwko innym Bankom pod kątem szacowania rezerw na ryzyko sporów przegranych z klientami, zaznacza, że skala pozwów jest „nieznacząca".

W sprawie tzw. małego TSUE (kredyty konsumenckie), bank podaje, że „aktualnie skala roszczeń jest znikoma, a potencjalny maksymalny wymiar negatywnych skutków materializacji ryzyk w pełnym wymiarze jest nieznaczący".

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA