REKLAMA
REKLAMA

Banki

KNF: banki przygotowane na skutki wyroku TSUE

Zdaniem Komisji Nadzoru Finansowego polski sektor bankowy jest dobrze skapitalizowany i przygotowany na potencjalne skutki orzeczenia unijnego Trybunału w sprawie franków.
Foto: parkiet.com

W ocenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) sektor bankowy w Polsce jest dobrze skapitalizowany i bezpieczny. „Polityka realizowana od długiego czasu przez Komisję i inne instytucje sieci bezpieczeństwa finansowego spowodowała, że banki z dużym udziałem kredytów walutowych zostały zobowiązane do posiadania odpowiednich kapitałów, co jest czynnikiem ograniczającym ryzyko związane z tymi kredytami. W efekcie tych działań sektor bankowy jest przygotowany na wydane 3 października 2019 r. orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczące kredytów indeksowanych do waluty obcej" – czytamy w komunikacie KNF.

Nadzór przypomina, że przez ostatnie lata KNF oraz UKNF podjęły i nadal podejmują działania mające na celu wzmocnienie odporności sektora bankowego na potencjalne ryzyka związane z kredytami walutowymi. Działania te nakierowane są na zapewnienie stabilności tego sektora, co leży w istotnym interesie klientów banków. Przypomina o wprowadzeniu w 2015 r. dodatkowych buforów kapitałowych dla banków mających hipoteki walutowe oraz ich rozszerzenie po uwzględnieniu ryzyk prawnych dla tego portfela. Wzmocnienie kapitałów polskich banków nastąpiło także wskutek polityki dywidendowej KNF – ponad 60 proc. zysków sektora w ostatnich pięciu latach zostało zatrzymanych w bankach budując kapitały. Banki frankowe mają dodatkowe wymogi, jeśli chcąc dzielić się zyskiem.

Zdaniem nadzoru działania jego i innych instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego znacząco wzmocniły bazę kapitałową banków komercyjnych, co pozytywnie wpłynęło na stabilność całego sektora bankowego w Polsce, jak i na zewnętrzne oceny krajowego systemu finansowego – zarówno jako całości, jak i jego poszczególnych instytucji. „Silna baza kapitałowa banków oznacza zdolność do absorpcji potencjalnych strat. Jest to istotny czynnik obniżający ryzyko systemowe, który pozwala na utrzymanie zaufania do systemu finansowego (w tym do sektora bankowego) i stabilnej sytuacji gospodarczej kraju. Stan ten potwierdzają w ostatnich opiniach agencje ratingowe: Moody's, S&P oraz Fitch. W świetle powyższych okoliczności Komisja Nadzoru Finansowego oraz Urząd KNF uważają, że sektor bankowy w Polsce jest dobrze przygotowany na potencjalne skutki orzeczenia TSUE. Niezależnie od tego, organ nadzoru monitoruje i na bieżąco analizuje sytuację związaną z potencjalną zmianą linii orzeczniczej sądów powszechnych oraz politykę informacyjną banków notowanych na GPW" – czytamy w komunikacie.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA