Banki

mBank lekko poniżej prognoz

Wyższe niż oczekiwano koszty działania przyczyniły się do niższego od prognoz zysku.
Foto: materiały prasowe

mBank miał w II kwartale 109 mln zł zysku netto, o 9 proc. mniej niż zakładała średnia prognoz analityków. Rezultat jest lepszy niż rok temu o 25 proc., ale mniejszy niż w I kwartale o 66 proc. Po I połowie 2021 roku skonsolidowany zysk netto wynosi 426 mln zł, czyli jest o 140 proc. wyższy niż rok temu.

Wynik odsetkowy był zgodny z prognozami, wyniósł w II kwartale 962 mln zł, co oznacza spadek rok do roku o 4,5 proc., ale kwartalnie urósł o 1,5 proc. Marża odsetkowa w II kwartale spadła do 2,04 proc. z 2,1 proc. w I kwartale i 2,34 proc. rok wcześniej. Nadal silny jest wynik z opłat i prowizji, który wyniósł 453 mln zł i był 3 proc. powyżej szacunków rynku. Wynik prowizyjny wzrósł 25 proc. rok do roku i spadł o 3 proc. w ujęciu kwartalnym. Koszty działania okazały się o 3,4 proc. wyższe od prognoz i sięgnęły 580 mln zł. Urosły rok do roku o 1,5 proc., ale kwartalnie zmalały o 13 proc. Saldo rezerw, bez uwzględnienia rezerw na walutowe kredyty hipoteczne, wyniosło 228 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem o 5 proc. wyższych odpisów. Spadły 35 proc. rok do roku i wzrosły 38 proc. kwartalnie. Koszty ryzyka wynoszą 0,8 proc., podczas gdy po I kwartale były na poziomie 0,59 proc.

Jednak duży wpływ na rezultaty mBanku, mającego spory portfel hipotek frankowych, są rezerwy na ten cel. Koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi w II kwartale wyniosły 249 mln zł, podczas gdy rok wcześniej były na poziomie 189 mln zł, a w I kwartale wynosiły 66 mln zł. Rezerwy utworzone na sprawy indywidualne dotyczące klauzul indeksacyjnych w kredytach w CHF stanowią obecnie 13,5 proc. portfela tych kredytów – szacuje mBank.

Kredyty brutto wzrosły rok do roku o 7,3 proc. i kwartalnie o 2,6 proc., do 120 mld zł, natomiast depozyty klientów wzrosły rok do roku o 12,1 proc. i kwartalnie o 2,9 proc. do 156,6 mld zł. Kredyty klientów indywidualnych wzrosły w ujęciu kwartalnym o 3,4 proc., a klientów korporacyjnych o 1,5 proc. Sprzedaż kredytów hipotecznych w grupie mBanku w II kwartale wyniosła 3,42 mld zł, czyli wzrosła 103 proc. rok do roku i 20 proc. kwartalnie.

- Wyniki mBanku w II kwartale były o kilka procent niższe niż prognozy rynkowe, co było skutkiem wyższych niż oczekiwania kosztów działalności. Zysk netto banku byłby znacznie wyższy gdyby nie prawie 250 mln zł rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami w CHF. Na uwagę zwraca silny przyrost przychodów prowizyjnych oraz dobra dynamika wolumenów na tle sektora. Nieco rozczarowały koszty, choć ich roczna statystyka pozostaje pod kontrolą. Wyniki oceniamy neutralnie, choć wydaje się, że po ostatnich wzrostach ceny akcji inwestorzy oczekiwali nieco lepszego kwartału – mówi Marcin Materna, dyrektor działu analiz Millennium DM.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.