Banki

Miliardy w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

BFG ma fundusze na wypłatę środków gwarantowanych warte łącznie 18,6 mld zł. Głównym płatnikiem są banki, ale konieczność wypłaty ponad 4,3 mld zł spowodowały SKOK-i.
Foto: Adobestock

Na koniec 2017 r. wartość środków, które mogłyby być wykorzystane na wypłatę środków gwarantowanych wynosiła w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym łącznie 18,6 mld zł. Na tę kwotę składają się: fundusze gwarancyjne banków i kas (10 mld 756 mln zł), fundusz ochrony środków gwarantowanych (FOŚG – 6,29 mld zł) a także fundusz statutowy pomniejszony o wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – 1 mld 583 mln zł (mld zł).

FOŚG to fundusz utrzymywany przez banki, możliwy do wykorzystania w przypadku wyczerpania funduszy własnych na potrzeby wypłaty środków gwarantowanych dla deponentów banków.

Ponadto BFG na koniec 2017 r. dysponował kwotą 3,58 mld zł zgromadzoną na funduszach przymusowej restrukturyzacji banków i kas. Ale to nie wszystko, bo ustawa o BFG przewiduje możliwość pozyskania na potrzeby wypłaty środków gwarantowanych pożyczki lub dotacji z budżetu państwa oraz kredytu krótkoterminowego z NBP.

BFG od początku 2014 r. do końca 2017 r. dokonał wypłaty środków gwarantowanych dla deponentów 11 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w wysokości 4,33 mld zł oraz dla deponentów dwóch banków spółdzielczych w wysokości 2,17 mld zł. Łączne zobowiązania gwarancyjne w tych przypadkach (razem z kwotami jeszcze nie odebranymi) wyniosły 6,55 mld zł.

Największym płatnikiem składek na BFG są banki komercyjne. W tym roku cały sektor bankowy łącznie będzie musiał wpłacić równe 2,2 mld zł, czyli o niecałe 5 proc. więcej niż w 2017 r. (składają się na to dwa fundusze: gwarancyjny i restrukturyzacji, wysokość składki na ten pierwszy ustalono na 1,24 mld zł, na drugi zaś 0,96 mld zł).

Dla porównania SKOK-i, które były głównym powodem (obok spółdzielczego SK Banku) wypłat z BFG, zapłacą w tym roku łącznie 31,1 mln zł składek (w tym 30 mln zł na fundusz gwarancyjny i 1,1 mln zł na restrukturyzacji). To kwota o 12 proc. mniejsza niż w 2017 r.

Dlatego jesienią przedstawiciele Związku Banków Polskich postulowali, aby rozdzielić fundusze w BFG na te należące do banków komercyjnych oraz te, które przeznaczone byłyby dla kas spółdzielczych.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.