Banki

Getin Noble będzie zwalniał

Bank planuje intensyfikację transformacji cyfrowej w głównych liniach biznesowych. To jednak będzie oznaczało kolejne redukcje zatrudnienia.
Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz

Zarząd Getin Noble Banku podjął decyzję o intensyfikacji rozwoju zdalnych kanałów obsługi i koncentracji na strategicznie istotnych liniach biznesowych w celu przyspieszenia realizowanych procesów naprawczych oraz wzmocnienia efektywności biznesowej. Decyzja ta jest efektem przeprowadzonej rewizji modelu działania banku w kluczowych segmentach rynku – podał Getin Noble.

Zgodnie z przyjętymi założeniami bank będzie koncentrował się na segmencie klientów detalicznych. Głównymi obszarami rozwoju działalności kredytowej pozostaną consumer finance oraz leasing. Strategia biznesowa dla bankowości firmowej będzie zorientowana na „efektywne kapitałowo i kosztowo segmenty rynku". Bank będzie dalej rozwijał swoją ofertę skierowaną do deweloperów, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, jednostek samorządów oraz w segmencie motoryzacyjnym. „Zmiany te, po zainicjowanej w ubiegłym roku intensywnej transformacji cyfrowej, są elementem strategii banku w zakresie preferowanych kierunków rozwoju. Ponadto wpisują się one w nurt powszechnej cyfryzacji sektora usług bankowych" – informuje Getin Noble.

- Mając na uwadze dynamiczny rozwój kanałów zdalnych, w szczególności kanałów elektronicznych, dostrzegamy potrzebę racjonalnej ewolucji naszej organizacji. Już teraz są one najczęstszym sposobem kontaktu z bankiem, a co za tym idzie, mają największy potencjał cross-sellingu i to właśnie je chcemy intensywnie rozwijać – mówi Mateusz Solak, członek zarządu Getin Noble Banku. - Rozwój nowoczesnej bankowości elektronicznej, konsolidacja i automatyzacja wybranych procesów biznesowych oraz optymalizacja struktury są konieczne dla dalszego wzmocnienia efektywności i intensyfikacji działań zmierzających do poprawy wyników finansowych banku w perspektywie średnio- i długoterminowej. Naszym nadrzędnym celem pozostaje szybki powrót na ścieżkę trwałej rentowności i odbudowa współczynników kapitałowych banku – dodaje. Getin Noble od 2016 r. nieprzerwanie notuje kwartalne straty. Ciążą mu niskie przychody (szczególnie niski jest wynik prowizyjny) ze względu na kurczące się aktywa w połączeniu z wciąż wysokimi kosztami działania i ryzyka.

Getin Noble informuje, że efektem planowanych zmian jest m.in. konieczności dostosowania struktury zatrudnienia. W ramach zainicjowanego procesu restrukturyzacyjnego do stycznia 2022 r. zwolnienia obejmą nie więcej niż 650 osób we wszystkich pionach organizacyjnych. Zwalnianym pracownikom zostanie zaoferowane wsparcie wewnętrzne w postaci tzw. outplacementu. To 18 proc. obecnego zatrudnienia (3570 osób). W 20202 r. bank przeprowadził zwolnienia grupowe obejmujące do 350 osób.

Getin Noble nie jest jedynym bankiem redukującym zatrudnienie. To bolesne zjawisko jest powszechne w branży. Tylko przez cztery miesiące tego roku w polskim sektorze bankowym ubyło już blisko 2,7 tys. etatów, głównie za sprawą redukcji oddziałów. Od końca 2010 r. zlikwidowano 30,6 tys. miejsc pracy w sektorze, co oznacza, że ich liczba skurczyła się o ponad 17 proc. i na koniec kwietnia było ich 146,3 tys.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.