REKLAMA
REKLAMA

Banki

Nowa kadencja zarządu Banku BPS

Walne zgromadzenie udzieliło absolutorium członkom zarządu i od dzisiaj nowe kierownictwo rozpoczyna trzyletnią kadencję.

Prezesem Banku BPS jest nadal Artur Adamczyk

Foto: materiały prasowe

Prezesem Banku BPS jest nadal Artur Adamczyk, wiceprezesami zaś Robert Banach i Krzysztof Kokot. Paweł Gula, dotychczasowy wiceprezes zarządu odpowiadający za pion wsparcia, od dziś obejmie funkcję prezesa Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych (Centrum koordynuje projekty informatyczne związane z wdrażaniem produktów i usług dla banków spółdzielczych).

Za swój priorytet Zarząd uznaje zmianę profilu działalności banku zrzeszającego jako dostawcy know-how i infrastruktury dla nowych produktów i usług najwyższej jakości. Ważnym elementem strategii ma być też rozwój innowacyjności zrzeszenia oraz wprowadzanie rozwiązań zwiększających przychodowość zrzeszenia i ograniczających koszty działania.

– To zrzeszone banki spółdzielcze są najważniejszym klientem Banku BPS, to im dostarczamy innowacyjne usługi i produkty – podkreśla Adamczyk. – Jednocześnie systematycznie ograniczamy w Banku BPS koszty ryzyka i pracujemy nad poprawą jakości portfela kredytowego – dodaje. Zarząd Banku BPS został powołany przez radę nadzorczą na posiedzeniu 1 czerwca tego roku.

Artur Adamczyk prezesem Banku BPS jest od 2 października 2019 r. Od 1 lipca 2014 r. pełnił funkcję wiceprezesa odpowiedzialnego za nadzór nad ryzykiem istotnym. W Banku BPS pracuje od 2007 r. odpowiadając za obszar ryzyka finansowego i operacyjnego. Robert Banach jest wiceprezesem Banku BPS od 6 grudnia 2018 r. Od 4 lutego 2020 r. odpowiada za nadzorowanie ryzyka w Banku BPS, w którym pracuje od 2014 r., początkowo na stanowisku dyrektora departamentu restrukturyzacji i windykacji. Wcześniej związany był z Kredyt Bankiem i BZ WBK. Krzysztof Kokot jest wiceprezesem Banku BPS od 1 maja 2019 r. Od maja 2017 r. do kwietnia 2019 r. był prezesem Warszawskiego Instytutu Bankowości. W latach 2013-2014 był wiceprezesem Banku BPS odpowiedzialnym za informatykę i operacje, produkty bankowe, skarb, rozliczenia i bankowość elektroniczną. W latach 2005-2013 związany z Kredyt Bankiem, w tym przez 6 lat pełnił funkcję wiceprezesa odpowiedzialnego głównie za bankowość korporacyjną i inwestycyjną.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA