Banki

Zmiany w radzie nadzorczej PKO BP

Akcjonariusze PKO Banku Polskiego podczas dzisiejszego walnego zgromadzenia zmienili radę nadzorczą.
Foto: materiały prasowe

Dzisiejsze zwyczajne walne zgromadzenie PKO BP odwołało Grażynę Ciurzyńską z rady nadzorczej banku (była sekretarzem). Rezygnację z zasiadania w nadzorze banku złożył Marcin Izdebski, więc rada nadzorcza liczyła ośmiu członków (według statutu powinno być ich 11).

Do rady nadzorczej powołano Agnieszkę Winnik-Kalembę (adwokat, członek rady nadzorczej KGHM, zasiadała już w nadzorze PKO BP), Macieja Łopińskiego (zrezygnował właśnie z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej PZU) i Dominika Kaczmarskiego (dyrektor departamentu analiz i sprawozdawczości w Ministerstwie Aktywów Państwowych, członek nadzoru m.in. Orlenu).

Łopiński będzie przewodniczącym rady nadzorczej banku, a Wojciech Jasiński wiceprzewodniczącym. Akcjonariusze udzielili absolutorium wszystkim członkom nadzoru i zarządu.

Po tych zmianach w radzie nadzorczej zasiadać będzie 11 osób.

Przebudowana rada nadzorcza może dokonać zmian w składzie zarządu, a przede wszystkim powołać nowego prezesa. Wraz z zakończeniem obrad dzisiejszego walnego zgromadzenia kończy się prawie 12-letnie panowanie Zbigniewa Jagiełły (złożył rezygnację).

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.