Banki

Nowy zarząd PKO BP

Rada nadzorcza PKO Banku Polskiego powołała dzisiaj członków zarządu i prezesa na nową kadencję. Nie ma żadnych zmian w składzie.
Foto: Bloomberg

Podczas dzisiejszego posiedzenia rady nadzorczej PKO BP powołano zarząd na kolejną trzyletnią wspólną kadencję zaczynającą się 3 lipca. Zarząd nadal liczyć będzie dziewięć osób. Oprócz prezesa zasiadać w nim będzie ośmiu członków zarządu w randze wiceprezesów.

Nadal prezesem tego największego banku w Polsce będzie Zbigniew Jagiełło, kierujący nim od października 2009 r. To absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Ukończył Podyplomowe Studia Menedżerskie prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i Uniwersytet Gdański. Odznaczony przez prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W zarządzie nowej kadencji zasiądą też dotychczasowi jego członkowie: Rafał Antczak (odpowiada za bankowość przedsiębiorstw, analizy i administrację), Rafał Kozłowski (finanse i rachunkowość), Maks Kraczkowski (bankowość międzynarodowa, współpraca z samorządami i agencjami rządowymi), Mieczysław Król (obszar operacji), Adam Marciniak (obszar informatyki), Piotr Mazur (zarządzanie ryzykiem), Jakub Papierski (bankowość korporacyjna i inwestycyjna), Jan Emeryk Rościszewski (rynek detaliczny).

PKO BP przypomina, że w ostatnich latach dobrze sobie radził pod względem wzrostu biznesu i wyników oraz z wyprzedzeniem zrealizował cele strategii i przygotował się na obecne trudniejsze warunki gospodarcze. Wysoki poziom odporności banku na negatywne scenariusze makroekonomiczne potwierdzały wyniki europejskich stress-testów z 2018 r., które pokazały, że PKO BP jest jednym z najbezpieczniejszych banków w Europie.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.