REKLAMA
REKLAMA

Banki

KNF o sytuacji Idea Banku

Realizacja strategii i planów jest w rękach banku, ale nadzorca musi brać pod uwagę wszystkie scenariusze – podkreśla KNF po wprowadzeniu kuratora do Idea Banku. Co z Getinem?
Foto: materiały prasowe

Podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego jednogłośnie podjęła decyzję o wprowadzeniu kuratora do Idea Banku. KNF dobrze zna bieżącą sytuację finansową tego kontrolowanego przez Leszka Czarneckiego kredytodawcy. Czy od publikacji przez Ideę 30 kwietnia wyników za 2018 r. (ogromne odpisy spowodowały duży spadek współczynnika kapitałowego) stało się coś, co skłoniło KNF do wprowadzenia kuratora właśnie teraz?

Czytaj także: KNF wprowadza kuratora do Idea Banku

- Komisja na bieżąco monitoruje sytuację w banku i podejmuje stosowne działania po wszechstronnym zbadaniu wszystkich przesłanek i okoliczności. Ustanowienie kuratora jest wynikiem postępowania administracyjnego prowadzonego przed KNF zgodnie z odpowiednimi procedurami – mówi Jacek Barszczewski, rzecznik KNF, w odpowiedzi na pytanie „Parkietu".

Bank podał, że kurator został wprowadzony "ze względu na powstanie zagrożenia dla interesów posiadaczy rachunków bankowych w związku z naruszeniem przez bank współczynnika kapitałowego". KNF wskazuje, że ustanowienie kuratora jest elementem wsparcia przez nadzór i BFG organów banku w działaniach nakierowanych na poprawę i ustabilizowanie sytuacji banku.

Czy wprowadzenie kuratora, którego jednym z zadań ma być pomoc zarządowi w autosanacji banku i opracowanie wiarygodnego planu B na wypadek, gdyby nie udało się znaleźć inwestora, oznaczają, że szanse na jego pozyskanie są mniejsze? - Każdy bank powinien posiadać spójną strategię rozwoju oraz plany, określające szczegółowo, w jaki sposób wdroży strategię w zmieniającym się otoczeniu. Realizacja strategii i planów jest w rękach banku, natomiast nadzorca musi brać pod uwagę wszystkie scenariusze. Preferencje mają oczywiście te, które zakładają, że poprawa sytuacji banku zostanie osiągnięta przy wykorzystaniu mechanizmów rynkowych przez użycie prywatnego kapitału lub stosowne działania autosanacyjne – podkreśla Barszczewski.

Pojawiają się głosy zwątpienia w to, że Idea Bank pozyska inwestora mającego go dokapitalizować. Co stanie się, jeśli faktycznie nie znajdzie się podmiot skłonny dokapitalizować bank? - Na wypadek niepowodzenia scenariusza inwestorskiego komisja oczekuje, że Bank przedstawi alternatywny i wiarygodny plan działań autosanacyjnych, który będzie prowadził do poprawy sytuacji finansowej – mówi Barszczewski. Plan Idea Banku zakłada skokowe zmniejszenie aktywów ważonych ryzykiem poprzez sprzedaż np. portfela leasingowego. To podniosłoby współczynniki kapitałowe.

Idea Bank na koniec 2018 r. spełniał przesłanki zagrożenia upadłością z przyczyn regulacyjnych, miał tylko 270 mln zł kapitałów własnych i skonsolidowany współczynnik kapitału Tier 1 na poziomie 1,35 proc. Bardzo słaby prawdopodobnie był też I kwartał ze względu na wzrost kosztów finansowania i większą składkę na BFG, nie mówiąc o potencjalnych kolejnych odpisach i rezerwach. Jak długo bank może funkcjonować z tak niskim współczynnikiem wypłacalności? - Bank powinien, jak najszybciej odbudować kapitały. Szczególną rolę w zakresie wsparcia zarządu banku w opracowaniu i wdrożeniu działań autosanacyjnych pełni kurator – dodaje rzecznik KNF.

Co z Getin Noble Bankiem, innym bankiem Leszczka Czarneckiego? Getin jest w lepszej sytuacji, i choć nie spełnia wymogów KNF, to w mniejszym stopniu (unijne wciąż spełnia). Czy KNF planuje wprowadzić kuratora również do tego banku? - Komisja monitoruje na bieżąco sytuację w banku i jest gotowa w razie konieczności stosować adekwatne środki nadzorcze. UKNF nie wypowiada się na temat przyszłych, ewentualnych działań nadzorczych i nie antycypuje kolegialnych decyzji KNF – zaznacza Barszczewski.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA