Banki

Getin Noble na razie bez ugód

Bank czeka na uchwałę nie tylko Sądu Najwyższego, ale także powszechnych. Dopiero wtedy zdecyduje czy do przystąpić do programu porozumień z frankowiczami.
Foto: Bloomberg

- Nie mamy stanowiska w sprawie ugód dla frankowiczów. Czekamy na rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego. Teraz dywagacje na ten temat są bezprzedmiotowe – mówi Artur Klimczak, prezes Getin Noble Banku.

W raporcie rocznym podał, że decyzja banku o udziale w procesie zawierania ugód z frankowiczami powinna zostać poprzedzona analizą orzecznictwa, które ukształtuje się w konsekwencji uchwały Sądu Najwyższego. "Nie bez znaczenia pozostaną również stanowiska pozostałych regulatorów, poziom wpływu finansowego przed i po opodatkowaniu oraz konsekwencje kapitałowe, w tym korekty regulacyjne poziomu wymogów kapitałowych związanych z walutowymi kredytami hipotecznymi. Na moment publikacji niniejszego raportu zarząd banku, ani inny organ korporacyjny nie podjął jakiejkolwiek decyzji dotyczącej udziału w procesie zawierania ugód" - dodano.

Getin Noble nie był w grupie roboczej tworzonej przez banki pracujące nad porozumieniami z klientami według pomysłu KNF, ale później pojawiły się informacje, że dołączył jako obserwator. Prezes, zapytany czy bank jest w grupie, nie komentuje sprawy. Realnie szanse na oferowanie powszechnych ugód przez Getin Noble Bank są znikome ze względu na jego trudną sytuację finansową. Przez parę lat, z powodu systematycznych i sporych strat szybko, ubywa kapitału. Na koniec 2020 r. kapitał własny Getin Noble Banku wynosił już tylko 2 mld zł, o ponad 500 mln zł mniej niż rok wcześniej. Jego hipoteki frankowe są 4,7 razy większe niż kapitał własny.

Pod koniec 2020 r. bank był pozwany w 4893 postępowaniach (wzrost przez kwartał o 701) frankowych o łącznej wartości przedmiotu sporu 1,41 mld złotych, w tym w jednym postępowaniu grupowym dotyczącym 213 kredytów indeksowanych do CHF. Kredyty frankowe na koniec roku były warte 2,2 mld CHF (9,3 mld zł), co oznacza spadek o 7 proc. w ujęciu rocznym. Wyrażone w złotych hipoteki stanowią 27 proc. portfela kredytów brutto. Na koniec 2020 r. bank miał 323 mln zł rezerw na franki. Do tej poro zapadło 141 prawomocnych wyroków w sprawach frankowych, w 103 przypadkach rozstrzygnięcia korzystne dla banku.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.