Banki

Rekomendacje. Anomalia wyceny mBanku

„Trwająca anomalia pod względem wyceny” – tym wiele mówiącym tytułem analitycy DM BZ WK rozpoczęli najnowszy raport poświęcony mBankowi.

DM BZ WBK wydał nową rekomendację dla mBanku zatytułowaną „Trwająca anomalia pod względem wyceny”.

Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz

W datowanym na 9 lutego raporcie analitycy DM BZ WBK utrzymali zalecenie „sprzedaj". Cenę docelową ustanowili na 402 zł, czyli nieznacznie obniżyli ją o 2 proc. Obecny kurs na GPW wynosi 474 zł, a w momencie wydania raportu było to 480 zł.

Analitycy zwracają uwagę, że mBank w dalszym ciągu zaskakuje ich swoją wysoką wyceną (premia dla wskaźnika P/E na poziomie 3–11 proc. mimo niższego niż rynek wzrostu zysku na akcję w latach 2018–2019) i stosunkowo wysokim wskaźnikiem P/BV (1,3–1,2x) w świetle gorszej stopy ROE (8,6 proc./9,2 proc. w latach 2018/2019), negatywnie wyróżnia się więc na rynku. „Z innych analizowanych przez nas wskaźników wyceny, takich jak implikowana premia za ryzyko (obecnie 4,2 proc.) i jej różnica względem analogicznego parametru dla indeksu WIG-banki, również wynika, że akcje spółki są zbyt drogie" – dodano w raporcie.

Obniżono zakładaną wypłatę dywidendy do 20 proc./30 proc./30 proc. zysku w latach 2018/2019/2020, ponieważ sądzą, że udział walutowych kredytów hipotecznych w portfelu (tzw. parametr K1 z polityki dywidendowej KNF) przez długi czas pozostanie w przedziale 10–20 proc., ograniczając stopę wypłaty. Niekorzystnie wpływa to również na stopę ROE i na model zysku rezydualnego. „W efekcie obniżamy cenę docelową o 2 proc. do 402 zł. Najważniejsze czynniki ryzyka to wzrost stopy RFR (wycena), gwałtowna zmiana kursu CHF/PLN i zmiany wymogów dotyczących aktywów ważonych ryzykiem" – podkreślono.

Wprowadzono niewielkie zmiany oczekiwanego zysku na akcję (spadek o 5 proc./5 proc./1 proc. w latach 2018/2019/2020, co odzwierciedla ostrzegawcze uwagi zarządu i nowe prognozy dla zmian stóp procentowych). Ekonomiści BZ WBK spodziewają się teraz dwóch podwyżek stóp o 25 p.b. w 2019 r. — poprzedni scenariusz zakładał jedną podwyżkę o 25 p.b. jeszcze pod koniec 2018 r. i kolejną o 25 p.b. w III kwartale 2019 r. Ma to niewielki niekorzystny wpływ na zyski mBanku w 2018, przesunięte w czasie podwyżki będą jednak miały nieco bardziej odczuwalny wpływ w 2019.

Zarząd mBanku liczy na dalszą poprawę marży odsetkowej netto, stosunku kosztów do dochodów i zysku w 2018 r., ale oczekiwany przez rynek zysk netto w wysokości 1,3 mld zł w 2018 r. uważa jednak za wygórowany i możliwy do osiągnięcia w ciągu dwóch-trzech lat. W 2017 r. bank miał 1,095 mld zł zysku. DM BZ WBK prognozuje, że w latach 2018/2019/2020 będzie to odpowiednio 1,27 mld zł, 1,45 mld zł i 1,62 mld zł.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły