Banki

Zysk netto Bank Handlowego w IV kwartale 2018

Mimo zdecydowanie niższych odpisów od oczekiwanych Citi Handlowy zanotował niższy zysk netto niż prognozowali analitycy.
Foto: materiały prasowe

Zysk netto Bank Handlowego wyniósł w IV kwartale 152 mln zł, czyli okazał się o 6 proc. niższy od prognoz. Spadł tym samym o 7 proc. rok do roku i o 4 proc. kwartalnie. Kurs akcji spada o 1,3 proc., do 67,7 zł. W całym 2018 r. bank miał 639 mln zł zysku, o 19 proc. więcej niż w słabym 2017 r.

- Wyniki Bank Handlowego w IV kwartale były gorsze niż i tak już zachowawcze oczekiwania rynkowe, głównie na skutek niższych przychodów z operacji finansowych. Na tle wyników banków, które już opublikowały rezultaty są to do tej pory najsłabsze wyniki kwartalne w sektorze. O ile spadek wyniku prowizyjnego nie dziwi na tle sektora (choć i tu jest gorzej niż u konkurentów), to zmniejszenie wyniku odsetkowego przy wzroście wolumenów i tym co prezentują inne banki należy ocenić jednoznacznie negatywnie. Niezła kontrola kosztów została niwelowana przez silniejszy spadek dochodów. Nawet kwartalna akcja kredytowa rozczarowuje. Rezultaty banku należy ocenić tym samym jako słabe. Roczny współczynnik P/E dla wyników wyniósł w IV kwartale ok. 14.8 czyli najprawdopodobniej nieco powyżej średniej – ocenia Marcin Materna, dyrektor działu analiz Millennium DM.

Zgodne z oczekiwaniami były podstawowe linie dochodowe, ale spadły w ujęciu rocznym – wynik odsetkowy o 4 proc. a prowizyjny o 7 proc. Powodem słabszych wyników jest ważny dla Handlowego wynik na handlowych instrumentach finansowych i rewaluacji, który spadł o 23 proc. rok do roku i 18 proc. kwartalnie. Koszty zgodnie z oczekiwaniami minimalnie stopniały, ale wynikowi bardzo mocno pomogły niższe o połowę od oczekiwań i o 70 proc. niż rok temu odpisy kredytowe.

Wartość należności od klientów netto na koniec 2018 roku wyniosła 21,9 mld zł i była wyższa o 10,6 proc. niż rok wcześniej i wynikała przede wszystkim ze zwiększenia akcji kredytowej dla klientów sektora niefinansowego (o 10,9 proc.). Należności w sektorze niefinansowym wzrosły zarówno po stronie klientów instytucjonalnych (o 14,4 proc.), jak i klientów detalicznych (o 5,3 proc.).

Wartość zobowiązań wobec klientów na koniec 2018 roku wyniosła 38,3 mld zł, o 19,3 proc. więcej niż rok wcześniej.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.