Banki

Bank Handlowy pozytywnie zaskoczył

Zysk wyższy od oczekiwań to głównie zasługa wyraźnie niższych odpisów kredytowych niż prognozowano.
Foto: materiały prasowe

Bank Handlowy miał w IV kwartale 2019 r. 180 mln zł zysku netto. To rezultat o 5,8 proc. wyższy od średniej prognoz. Zysk urósł przez rok o 19 proc. a wobec poprzedniego kwartału, gdy wyniki były obciążone zwiększonymi odpisami, aż o 59 proc.

Główne linie przychodów były mniej więcej zgodne z oczekiwaniami i lekko urosły. Wynik z odsetek zwiększył się przez rok o 6 proc., do 296 mln zł, a wynik z opłat i prowizji o 1 proc., do 136 mln zł. Wynik z działalności handlowej, mający wyjątkowo duży udział w przychodach tego banku, urósł o 18 proc., do 116 mln zł.

Koszty działania zgodnie z prognozami wyniosły 275 mln zł i lekko zmniejszyły się w porównaniu do poprzedniego roku i kwartału. Pozytywnym zaskoczeniem okazało się saldo rezerw kredytowych, które wyniosło tylko 12 mln zł i było aż o 58 proc. niższe od prognozowanych 28 mln zł, dzięki czemu bankowi udało się przebić oczekiwania zysku netto. Odpisy były takie same jak rok temu, wobec poprzedniego kwartału spadły o 87 proc.

- Jestem bardzo zadowolony z wyników banku w czwartym kwartale. Zrealizowaliśmy to, do czego się zobowiązaliśmy – zanotowaliśmy wysoką dynamikę przychodów, stabilny wzrost wolumenów oraz, zgodnie z zapowiedzią, powróciliśmy do niskich poziomów kosztów ryzyka – mówi Sławomir Sikora, prezes Banku Handlowego.

W całym 2019 r. bank miał 486,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 638,9 mln zł zysku rok wcześniej, co oznacza spadek o 24 proc. To efekt zwiększonych rezerw kredytowych w segmencie przedsiębiorstw w II i III kwartale.

Na koniec 2019 roku suma bilansowa grupy wyniosła 51,99 mld zł i była o 5,4 proc. wyższa niż przed rokiem. Wartość należności od klientów netto w 2019 roku wzrosła o 8,2 proc. do 23,7 mld zł. Wzrost wynika przede wszystkim ze zwiększenia akcji kredytowej dla klientów sektora finansowego (wzrost o 1,0 mld zł, tj. 46,8 proc.). Należności w sektorze niefinansowym wzrosły zarówno po stronie klientów instytucjonalnych (0,6 mld zł, tj. 4,5 proc.) jak i detalicznych (0,2 mld zł, tj. 3,1 proc., za sprawą kredytów hipotecznych, których udzielono 453 mln zł w 2019 roku, więcej o 27 proc. rok do roku.

Na koniec 2019 r. łączna suma zobowiązań grupy wyniosła 44,9 mld zł, co stanowi wzrost o 2,7 mld zł (6,3 proc.) w porównaniu do końca 2018 roku. Zobowiązania wobec klientów stanowiły dominujące źródło finansowania działalności grupy i wynosiły 76,5 proc. zobowiązań i kapitału własnego.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.