Banki

Getin Noble i Idea Bank. Jak fuzja banków Czarneckiego wpłynie na klientów

KNF sprawdzi czy połączenie, planowane przez Getin Noble i Idea Bank, zostanie przeprowadzone z odpowiednim zabezpieczeniem interesów ich klientów.
Foto: AFP

Komisja Nadzoru Finansowego wydała po dzisiejszym posiedzeniu komunikat w sprawie szykowanej na III kwartał fuzji banków Leszka Czarneckiego. Odnosi się on do pytań wpływających do UKNF związanych z zabezpieczeniem interesów klientów Idea Banku.

Czytaj także: Getin Noble Bank i Idea Bank połączą się

UKNF zaznaczył, że w postępowaniach, których przedmiotem jest połączenie banku z innym bankiem lub instytucją kredytową, KNF kieruje się przesłankami wskazanymi w Prawie bankowym. KNF przypomina, że może odmówić wydania zezwolenia na połączenie banku, jeśli prowadziłoby to do naruszenia przepisów prawa, interesów klientów banku biorącego udział w połączeniu lub zagrażałoby bezpieczeństwu środków gromadzonych w tym banku.

Urząd dodaje, że w kontekście oceny wyżej wymienionych przesłanek, dokonywanej przez KNF, konieczne jest takie ustrukturyzowanie transakcji, które zagwarantuje bezpieczeństwo połączonego banku, w tym w szczególności bezpieczeństwo depozytów oraz zabezpieczenie interesów klientów, jak również odpowiedni poziom kapitałów.

Kilka dni temu oba banki podały, że zdecydowały o fuzji, w której formalnie to Idea Bank, czyli mniejszy gracz, będzie przejmujący (wynika to z niskich notowań Getinu, co utrudnia emitowanie przez niego akcji). Powstanie siódmy pod względem wielkości aktywów komercyjny bank w Polsce (teraz Getin jest 9. a Idea 11.), dysponujący sumą bilansową blisko 80 mld zł (55 mld zł + 24 mld zł) i świadczący usługi dla ponad 2 mln klientów. Banki liczą na oszczędności w kosztach finansowania i głównie operacyjnych, co ma doprowadzić do powrotu do zysków i odbudowy kapitałów (obecnie oba nie spełniają wymaganych przez KNF współczynników wypłacalności).

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.