Banki

Dwa scenariusze dla Getin Noble i Idea Banku

Banki Leszka Czarneckiego, borykające się z kiepską rentownością i dużym niedoborem kapitałów, raczej nie mogą liczyć na inwestora i same muszą wydobyć się z kłopotów.

Leszek Czarnecki

Foto: materiały prasowe

„Znacząca luka kapitałowa w Idea Banku oraz Getin Noble Banku niesie ze sobą istotne ryzyko dla całego sektora bankowego. Jeżeli BFG zdecydowałby się na uruchomienie procedury resolution, banki mogłoby zostać zmuszone do uzupełnienia wykorzystanych środków, co istotnie negatywnie wpłynęłoby na wyniki sektora" – piszą analitycy DM BDM w najnowszym raporcie poświęconym bankom.

Trudno będzie pozyskać inwestora

Jednak w ich podstawowym scenariuszu zakładają, że w tym roku zarówno KNF, jak i BFG będą wspierać Idea Bank i Getin Noble Bank w realizowaniu działań naprawczych prowadzących do zmniejszenia sumy bilansowej i skali działalności. Ale gdyby podejmowane działania nie przynosiły oczekiwanych rezultatów, ryzyko uruchomienia resolution (mechanizm przymusowej restrukturyzacji, czyli ratowania banku przed upadłością obciążający kosztem ratunku najpierw właścicieli i obligatariuszy, a dopiero w ostateczności deponentów) w przekonaniu analityków DM BDM wzrasta. Zwracają uwagę, że istotnym ryzykiem pozostaje wysoka ekspozycja Getin Noble Banku na hipoteczne kredyty walutowe.

Idea Bank w 2018 r. zanotowała 1,9 mld zł straty, Getin Noble Bank zaś 0,45 mld zł (ostatnio widoczna była poprawa: Idea zaczęła wykazywać niewielki kwartalny zysk, Getin zaś zmniejszył straty). W efekcie obydwa banki miały znaczące niedobory kapitału wobec regulacyjnie wymaganych poziomów. Według szacunków analityków luka kapitałowa w Idea Banku na koniec września przekraczała 1 mld zł a w Getinie było to 1,6-1,8 mld zł.

Ich zdaniem mało realne wydaje się pozyskanie inwestora, który byłby w stanie dokapitalizować jedną lub drugą instytucję (obie bezskutecznie próbowały pozyskać inwestora w 2019 r.). Kreślą dwa możliwe scenariusze dla rozwiązania problemu Idea Banku i Getin Noble Banku.

Dwa scenariusze

W pierwszym Bankowy Fundusz Gwarancyjny decyduje się na uruchomienie procedury resolution. „Wartość środków w funduszu wydaje się obecnie relatywnie wysoka (i ponownie zwiększy się w 2020 r.), jednak biorąc pod uwagę konieczność uzupełnienia luki kapitałowej w obu bankach, stan środków w funduszu uszczupliłby się znacząco. To z kolei rodziłoby ryzyko, że sektor bankowy będzie w obowiązku uzupełnić wykorzystane środki, co istotnie negatywnie przełożyłoby się na wyniki banków w 2020 r. Taki scenariusz uważamy za realny, jednak w krótkim i średnim terminie widzimy większe szanse na realizację scenariusza alternatywnego" – napisali analitycy DM BDM.

Ten drugi scenariusz zakłada, że BFG w sposób kontrolowany pozwala obu bankom realizować działania naprawcze, co z kolei prowadzi do istotnego zmniejszenia skali prowadzonej działalności, a tym samym wyraźnie mniejszych potrzeb kapitałowych. „Tak zredukowane banki wymagałyby znacznie mniejszej kwoty dokapitalizowania, a ryzyko systemowe istotnie by zmalało. Taki scenariusz uważamy za nieco bardziej prawdopodobny w 2020 r." – dodali w raporcie.

Próba naprawy trwa

KNF i Idea Bank informowały, że działania naprawcze na najbliższe kwartały zakładają przede wszystkim zmniejszenie sumy bilansowej i skali działalności, wraz z jednoczesnym obniżeniem kosztów. Zarząd wskazywał, że plan może zakładać sprzedaż nawet połowy aktywów. W czerwcu 2019 r. bank informował, że w ramach zwolnień grupowych do końca roku planował zwolnić do 750 pracowników co stanowiło około 50 proc. wszystkich zatrudnionych a w połowie 2019 r. zarząd Idea Banku poinformował, że funkcjonowanie w zmienionym wariancie (redukcja aktywów o połowę), wymagałoby dokapitalizowania banku kwotą „jedynie" 500 mln zł. Getin Noble Bank również kontynuuje politykę obniżania sumy bilansowej. Jednocześnie na początku stycznia 2020 r. uruchomił zatwierdzony przez KNF plan naprawczy, który zakłada prowadzenie działań w celu osiągnięcia rentowności do 2024 r. W 2020 r. zakładamy więc, że zarówno KNF, jak i BFG będą wspierać Idea Bank i Getin Noble Bank w realizowaniu działań naprawczych. Gdyby jednak podejmowane działania nie przynosiły oczekiwanych rezultatów, ryzyko uruchomienia resolution w naszym przekonaniu wzrasta. Zwracamy również uwagę, że istotnym ryzykiem pozostaje wysoka ekspozycja Getin Noble Banku na hipoteczne kredyty walutowe.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.