Analizy

Większość banków chce uniknąć obciążenia 2020 r. rezerwami na ugody. Rozpoczyna się zwoływanie walnych zgromadzeń

Ten tydzień upłynie pod znakiem publikacji przez banki frankowe raportów rocznych.
Foto: Adobestock

W poniedziałek miał to zrobić Millennium, we wtorek zrobi to Santander, w czwartek mBank i Pekao, a w piątek BNP Paribas. To o tyle istotne, że zaraz po tym banki powinny zwołać walne zgromadzenia, których termin przeprowadzenia to minimum 26 dni od zwołania obrad. Jeśli od razu po publikacji raportów rocznych zwołają WZ zatwierdzające te sprawozdania, mają szanse, aby odbyły się one przed 25 marca. To ważna cezura, bo tego dnia Sąd Najwyższy ma wydać uchwałę dotyczącą sześciu wątków frankowych. Prawdopodobnie będzie ona dla banków niekorzystna. Gdyby udało się im zatwierdzić sprawozdanie za 2020 r. przed 25 marca i uchwałą SN, nie musiałyby uwzględniać w wynikach za 2020 r. tego najprawdopodobniej negatywnego rozstrzygnięcia. Jeśli WZ zatwierdziłoby sprawozdanie, a chwilę później podjęłoby uchwałę o wejściu w program ugód, najpewniej także ten czynnik nie zostałby uwzględniony w wynikach 2020 r., ale obciążyłby już 2021 r. Banki frankowe mające zagranicznych właścicieli dążą do takiego scenariusza, tłumacząc, że uniknięcia rezerw w 2020 r. chcą ich spółki matki.

Foto: GG Parkiet

Szef KNF mówił, że jeśli banki poważnie traktują sprawę ugód, to oczekuje od nich, że ujmą ten wątek w projektach uchwał na najbliższe walne zgromadzenia. Prawdopodobnie ZWZ zwołają w tym tygodniu Millennium, mBank, Santander, BNP Paribas, a NWZ być może ING Bank Śląski (w przyszłym tygodniu PKO BP prawdopodobnie zwoła NWZ). Banki nie odpowiadają na pytanie, czy to zrobią i czy w porządku obrad znajdzie się kwestia frankowa. Może być tak, że punkt dotyczący ugód zostanie ujęty w porządku obrad, ale odbędzie się tylko dyskusja i żadne decyzje nie zostaną jeszcze podjęte, możliwe jest także ogłoszenie – już po przyjęciu sprawozdania – przerwy w obradach WZ. Takie zagrania dałyby bankom pewność, że koszty nie obciążą 2020 r., dałyby także czas na poznanie uchwały SN przed tym, jak zadecydują o ugodach. Banki obawiają się, że jeśli podjęłyby decyzję o ugodach w dniu zatwierdzenia sprawozdania za 2020 r., może być konieczna jego rewizja (ujęte w sprawozdaniu za dany okres powinny być wszystkie istotne wydarzenia, które upłynęły od publikacji raportu rocznego, ale przed jego zatwierdzeniem przez akcjonariuszy). W innej sytuacji jest PKO BP, który prawdopodobnie na początku marca zwoła NWZ i odbędzie się ono już po opublikowaniu uchwały SN z 25 marca. Raport roczny poda na koniec kwietnia, a zostanie zatwierdzony najwcześniej pod koniec maja. Oznacza to, że kwestia ugód czy wyroku SN zostanie przez bank uwzględniona w wynikach 2020 r. MR

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.