Wartość nominalna zakupionych wierzytelności wynosi blisko 1,5 mld zł, z czego wierzytelności o wartości do 1,2 mld zł będę nabywane w kwartalnych transzach do listopada 2023 roku.

- W tym roku dzieliliśmy się z rynkiem wieloma dobrymi informacjami na temat inwestycji, również we Włoszech. Jesteśmy w tym kraju od 2015 i przebyliśmy długą drogę. Dzisiaj mamy coraz bardziej efektywny proces operacyjny, zmotywowany zespół i środki, żeby inwestować w aktywa, które rozumiemy najlepiej – czyli bankowe wierzytelności detaliczne niezabezpieczone. Jestem spokojny i pełen wiary w biznes włoski, jak i na pozostałych rynkach. Rok 2021 jeszcze się nie zakończył, ale patrząc na dotychczasowe wygrane i nabyte portfele Kruka oraz obfitość planowanych jeszcze transakcji, to rok ten ma szanse być rekordowy na poziomie inwestycji w portfele wierzytelności – wskazuje Piotr Krupa, prezes Kruka.