Zmiana w podstawie programowej języka polskiego polega na uzupełnieniu wykazów lektur o dwie gry: „This War of Mine” (autorstwa 1bit studios) oraz „Gra Szyfrów” (Instytutu Pamięci Narodowej).

„Gry wideo stanowią jeden z kluczowych elementów współczesnej kultury. Cyfrowe opowieści angażują dziesiątki milionów odbiorców, dając podstawy do przeżywania pasjonujących opowieści, rozwijają umiejętności psychomotoryczne, są przestrzenią budowania międzyludzkich relacji i źródłem artystycznej ekspresji” – uzasadnia resort. Ocenia, że przykładem takich gier są: „This War of Mine” oraz „Gra Szyfrów”. Są dostępne bezpłatnie m.in. za pośrednictwem prowadzonej przez resort Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.

Wprowadzenie gier do kanonu lektur było zapowiadane przez rząd już prawie trzy lata temu.

Pozostałe zmiany, wprowadzone w ramach rozporządzenia dotyczą m.in. podstawy programowej przedmiotu technika (klasy IV-VI szkoły podstawowej), określenia podstawy programowej dla przedmiotu język łaciński (język ten będzie mógł być nauczany jako drugi język obcy począwszy od klasy VII szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych) oraz zastąpienia podstawy programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w szkołach ponadpodstawowych podstawą programową przedmiotu biznes i zarządzenie.