Niecały kwadrans trwało poniedziałkowe posiedzenie Komisji Cyfryzacji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Posłowie mieli zająć się rządowym projektem ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej – i projektem aktu ją wprowadzającego. PKE służy wprowadzeniu zapisów europejskiego kodeksu łączności elektronicznej, ale – za sprawą rządu – zawiera też tzw. lex pilot.

Dyskusja o przepisach kolejny raz nie odbyła się. Na wniosek Arkadiusza Marchewki (Koalicja Obywatelska) komisja uchwaliła, że przepisy będą przedmiotem tzw. wysłuchania publicznego za miesiąc – 6 marca. Wniosek posła KO otrzymał dziewięć głosów za i dziewięć przeciw, a mimo to przeszedł. Decydujący – zwróciło uwagę Biuro Legislacyjne Sejmu – okazał się głos przewodniczącego komisji Jana Grabca. Ten go poparł.