– Przemysł zaczyna dostrzegać, że roboty poprawiają nie tylko podstawowe parametry produkcji, ale pozwalają osiągnąć również inne, obecnie kluczowe, cele, w tym większą niezależność i odporność na czynniki zewnętrzne, takie jak braki kadrowe – podkreśla Jędrzej Kowalczyk, prezes Fanuc Polska, spółki jednego z największych globalnych producentów robotów, komentując najnowszy raport Międzynarodowej Federacji Robotyki.

Według danych ubiegły rok był rekordowy pod względem tempa robotyzacji produkcji przemysłowej w Polsce i na świecie. W naszym kraju zainstalowano wtedy ponad 3,34 tys. nowych robotów, czyli o 56 proc. więcej niż w 2020 roku, najwięcej od ponad dekady. Z kolei na świecie przybyło łącznie ponad 517 tys. nowych robotów, co o 31 proc. zwiększyło ich łączną liczbę do prawie 3,5 mln.