Kurs AB w środę przed południem spada o 2 proc. do 37,9 zł, mimo iż grupa opublikowała dobre wyniki finansowe. Zyski (zarówno netto, jak i operacyjne) za sam IV kwartał roku 2021/2022 (czyli za okres kwiecień-czerwiec 2022 r.) są o kilka procent lepsze od średniej z prognoz analityków. Przychody są zgodne z oczekiwaniami. Rok do roku grupie udało się znacząco zwiększyć obroty i zyski.

W całym roku 2021/2022 zysk netto wyniósł rekordowe 151 mln zł, EBITDA 231 mln zł, a sprzedaż sięgnęła 14 mld zł. W samym IV kwartale obroty wyniosły 3,2 mld zł, rosnąc o 7,9 proc. rok do roku.

- Kiedy debiutowaliśmy na GPW, mieliśmy przychody na poziomie 1 mld zł, a obecnie to już 14 razy tyle. Widzimy i przewidujemy siłę rynków, na których działamy. Transformacja cyfrowa przybrała już wymiar kuli śnieżnej, dzięki czemu widzimy wzmożony popyt na sprzęt, oprogramowanie i usługi zarówno z strony segmentu konsumenckiego, jak również ze strony biznesu i instytucji – tak wyniki skomentował prezes AB, Andrzej Przybyło. Grupa podkreśla, że rynek w Polsce przyspieszył w drugim kwartale, rosnąc w tempie dwucyfrowym.

- Nie widzimy oznak spowolnienia, jednocześnie dostrzegamy wzrost zainteresowania naszą ofertą produktów, m.in. otwiera się wiele dużych przetargów, a firmy widzą możliwości optymalizacji kosztów dzięki automatyzacji procesów. Na znaczeniu zyskał również obszar cyberbezpieczeństwa - wskazuje prezes.

Covid i wojna na Wschodzie zaburzają łańcuchy dostaw. AB informuje, że dostępność towarów w większości przypadków powróciła już do normalności, ale wciąż widoczne jest istotne ryzyko zaburzeń w globalnych łańcuchach dostaw.

- Dodatkowo przed nami sezonowo najlepszy okres roku, czyli czwarty kwartał. Dlatego tak ważne jest zabezpieczenie dostępności towarów dla naszych około 16 tys. kontrahentów. Utrzymujemy przy tym wskaźniki finansowe na bardzo bezpiecznych poziomach, np. wartość długu netto do EBITDA kształtuje się na poziomie 1,4 - wskazuje Grzegorz Ochędzan, członek zarządu ds. finansowych AB.

Grupa wpłaciła w grudniu dywidendę (1 zł na akcję), prowadzi też skup akcji. Łącznie może to oznaczać prawie 33 mln zł wypłaconych akcjonariuszom.

- Choć zawsze priorytetem jest dla nas działalność operacyjna, to chcemy pozostać spółką dzielącą się

zyskami. Takie podejście było nam zawsze bliskie i również decyzja o podziale zysku roku fiskalnego 2021/2022 powinna to uwzględniać - sygnalizuje Ochędzan. Zapowiada, że po zakończonym właśnie okresie zamkniętym (związanym z publikacją raportu rocznego) spółka wznowi skup akcji własnych.