Dzień, według którego ustalać się będzie uprawnionych do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 ustalono na 13 października 2022 r., a termin wypłaty zaliczki na 18 października 2022 r.

Grupa K2 dostarcza kompleksowe rozwiązania i usługi w obszarach transformacji cyfrowej i marketingu digitalowego. Spółka jest notowana na GPW od 2008 roku. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 106,55 mln zł w 2021 roku.