Firma technologiczna rozpoczęła emisję crowdinwestycyjną na platformie Navigator Crowd. Pozyskane w ten sposób 2,5 mln zł spółka chce przeznaczyć na rozwój detektora geo-neutrin służącego do wykrywania złóż surowców w skorupie ziemskiej.

– Zgodnie z założonymi celami strategicznymi spółka w 2024 r. planuje skomercjalizować świadczenie usług w geologii poszukiwawczej dla metali ziem rzadkich niezbędnych do rozwoju ekologicznych źródeł energii, elektroniki i wielu zastosowań wojskowych. We wspomnianym roku rozpocznie się komercjalizacja badań rozkładu surowców z wykorzystaniem detektora neutrin emitowanych przez pierwiastki promieniotwórcze w skorupie ziemskiej oraz systemu ekspercko-informatycznego tworzenia trójwymiarowych obrazów rozkładu pierwiastków promieniotwórczych w badanym złożu surowców – wyjaśnił „Parkietowi” Waldemar Maj, prezes Neutrino Geology.