Sygnity pochwaliło się, że w ciągu dwóch ostatnich miesięcy podpisało nowe kontrakty z bankami o łącznej wartości 20 mln zł. Na współpracę z giełdową spółką zdecydował się m.in.: BZ WBK. Kontrakt dotyczył rozszerzenia usług serwisowych systemu bankowości elektronicznej dla klientów korporacyjnych oraz wsparcia w procesie migracji klientów banku z systemu Minibank24 do systemu iBiznes24. Zostanie zrealizowany do końca 2013 r.

Kolejną instytucją, która nawiązała współpracę z Sygnity, był Lukas Bank, w którym firma będzie przez najbliższe półtora roku świadczyła usługi serwisu systemu bankowości detalicznej. Sygnity przedłużyło też współpracę z Invest Bankiem (do końca 2013 r.) na serwis centralnego systemu bankowego. Informatyczna firma bierze też udział we wdrożeniu systemu centralnego Flexcube w Banku Polskiej Przedsiębiorczości.

„Podpisanie kolejnych umów w sektorze bankowym potwierdza naszą wysoką pozycję wśród firm świadczących usługi informatyczne dla podmiotów rynku finansowego w Polsce” – komentuje, cytowany w komunikacie, Arkadiusz Lew-Kiedrowski, wiceprezes zarządu Sygnity odpowiedzialny za sektor bankowy. Zwraca uwagę, że firma pracuje dla większości instytucji finansowych w naszym kraju. – Nasi klienci stanowią 97 proc. sumy bilansowej całego sektora bankowego w Polsce. Bardzo trudno będzie nam poprawić ten wynik, ale pracujemy nad tym” – dodaje.

Branża bankowa to jeden z najważniejszych segmentów działalności Sygnity. Nowe umowy dają szansę na poprawę pozycji spółki w tym obszarze gospodarki, która w I kwartale była słabsza niż rok wcześniej. W okresie styczeń-marzec pion bankowo-finansowy Sygnity miał niespełna 30,5 mln zł przychodów wobec 35,5 mln zł rok wcześniej. Spadek sięgnął zatem 14 proc. Przychody z kontraktów bankowych stanowiły 27,2 proc. obrotów grupy w I kwartale. W analogicznym okresie zeszłego roku wskaźnik wynosił 34 proc.