Ceny złota pozostają pod presją w oczekiwaniu na decyzje amerykańskiej Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych. Z uwagi na pogarszające się dane z amerykańskiej gospodarki (wyższa inflacja) rynek oczekuje znacznego podniesienia stóp na najbliższym posiedzeniu – co najmniej o 75 pkt baz. Mocne podwyżki, a także oczekiwania rynku co do wzrostu stóp w kolejnych miesiącach powodują, że ceny złota kierują się w okolice wsparcia, jakim jest cena 1650–1700 USD za uncję. Taka reakcja na cenie złota, widoczna w ostatnich dniach, jest pochodną silnego dolara. Niemniej jednak należy pamiętać też o rosnącej inflacji w strefie euro, gdzie coraz bardziej widać przesłanki do kolejnego podniesienia stóp – stanowić to będzie przeciwwagę do umacniającego się amerykańskiego dolara. Według najnowszych danych Eurostatu zharmonizowany indeks cen konsumpcyjnych strefy euro (HICP) wzrósł w sierpniu z 8,9 proc. do rekordowego poziomu 9,1 proc. Taka informacja będzie wspierać europejską walutę, jednak w najbliższym czasie cała uwaga skupi się na amerykańskim dolarze, gdzie oczekiwania co do wzrostu stóp w USA osłabiają notowania złota. Mocniejsze reakcje europejskiego banku centralnego związane z podnoszeniem stóp w przyszłości osłabią dolara i umożliwią odbicie cen złota od mocnego wsparcia, jakie jest na poziomie 1650–1700 USD za uncję.