– Bez Wielkiego Reskllingu polskich przedsiębiorców czekają ogromne problemy związane z zachowaniem konkurencyjności – ostrzegają Beata Jarosz i Joanna Pruszyńska-Witkowska, założycielki szkoły programowania i kompetencji cyfrowych online Future Collars, komentując wyniki raportu przygotowanego wspólnie z ICAN Institute. Raport podsumowuje wyniki badania przeprowadzonego przez ICAN Institute, które objęło 300 szefów HR średnich i dużych przedsiębiorstw.

Według nich prawie co piąty (16,8 proc.) z obecnych pracowników może zostać zastąpiony przez roboty i automaty. HR-owcy z firm produkcyjnych, które najczęściej inwestują w automatyzację, szacują zaś, że ten wskaźnik może sięgnąć niemal 20 proc.

Jak wynika z badania, inwestycje w automatyzację, które zwiększają wymagania kompetencyjne załogi, szybko podnoszą świadomość pracodawców.

Podczas gdy wśród ogółu badanych zaledwie 7 proc. inwestuje w przekwalifikowanie i podnoszenie umiejętności pracowników, to w firmach wdrażających automatyzację – prawie 60 proc.

Jak jednak przypominała Joanna Pruszyńska-Witkowska, wiceprezeska Future Collars, aż 62 proc. ankietowanych szefów HR ocenia, że reskilling jest szansą na szybki dostęp do zasobów i kompetencji. Może też pomóc rozwiązać problem trudności z rekrutacją pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, o którym badaniu ICAN Institute mówiła co trzecia firma.

Najczęściej firmy radziły sobie z tym problemem, zwiększając budżet na rekrutację, i poszerzając ofertę benefitów.

O inwestycji w programy umożliwiające reskilling pracowników mówiło tylko 7 proc. badanych szefów HR, chociaż oceniali, że ok. 15 proc. załogi ich firm wymaga przekwalifikowania. Wśród barier ograniczających te inwestycje wskazywano najczęściej brak budżetów na ten cel, brak takiej potrzeby, a także bierność samych pracowników. Jak jednak zwracała uwagę Beata Jarosz, prezes Future Collars, z badań wynika, że aż 63 proc. pracowników w Polsce jest gotowych do przekwalifikowania się, by zdobyć nowy zawód, najchętniej w branży IT.