Zaoferowane zostaną obligacje serii FPC0328 z terminem wykupu przypadającym 12 marca 2028 r., FPC0631 z terminem wykupu przypadającym 12 czerwca 2031 r., FPC0733 z terminem wykupu przypadającym 21 lipca 2033 r. oraz FPC1140 z terminem wykupu przypadającym 27 listopada 2040 r. o łącznej wartości minimalnej 250 mln zł, podano w komunikacie.

Podstawą emisji obligacji jest ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju, jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne.