Urteste pozyskało z oferty prawie 30 mln zł

Urteste udało się pozyskać z oferty sprzedaży nowych akcji 29,6 mln zł. Debiut biotechnologicznej spółki na rynku głównym GPW spodziewany jest pod koniec maja.

Publikacja: 09.05.2023 13:34

Grzegorz Stefański, prezes i znaczący akcjonariusz Urteste

Grzegorz Stefański, prezes i znaczący akcjonariusz Urteste

Foto: NewConnect

Oferta Urteste objęła łącznie ok. 269 tys. akcji nowej emisji po cenie emisyjnej 110 zł, które reprezentują 19,1 proc. podwyższonego kapitału zakładowego i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu. W transzy małych inwestorów przydzielono prawie 63 tys. akcji (stanowiące 23 proc. nowych akcji), zaś w transzy dużych inwestorów nabywców znalazło prawie 207 tys. akcji. Z uwagi na duże zainteresowanie zwiększono pulę akcji w transzy małych Inwestorów o papiery, które nie zostały objęte w transzy tych drugich.

Czytaj więcej

Urteste zyskuje więcej czasu

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie badań klinicznych oraz procesu certyfikacji Panuri (test na raka trzustki) będącego priorytetowym projektem spółki. - Środki pozyskane z oferty publicznej akcji oraz zawarta umowa inwestycyjna z Twiti Investments Limited umożliwiają nam dalszy dynamiczny rozwój technologii Urteste służącej do wczesnej diagnostyki nowotworów oraz zapewniają możliwość realizacji ważnych kamieni milowych w priorytetowym projekcie Panuri. Badania kliniczne, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami planujemy rozpocząć w 2023 r. Wspólnie z naszym partnerem transakcyjnym, firmą Clairfield Partners LLC w najbliższych kwartałach będziemy również intensyfikowali prace związane z procesem komercjalizacji. Wyraźnie dostrzegamy, że nasza technologia spełnia wszystkie najważniejsze cechy testów przesiewowych, dzięki czemu bardzo dobrze wpisuje się w globalny trend rosnących nakładów inwestycyjnych w obszarze wczesnej diagnostyki nowotworów. Wszystkie te elementy powodują, że przyszłość Urteste oceniamy pozytywnie - komentuje Grzegorz Stefański, prezes i znaczący akcjonariusz Urteste.

Łączne koszty związane z prowadzeniem badań klinicznych, sfinansowaniem procesu

certyfikacji wyrobu medycznego w ramach projektu Panuri oraz koszty wynagrodzenia zespołu badawczego i utrzymania laboratorium do końca 2025 r. w zakresie związanym z realizowanym projektem mają nie przekroczyć 37 mln zł.

Rozwijana przez Urteste technologia polega na wykrywaniu nowotworów za pomocą pomiaru aktywności enzymów obecnych w moczu. Testy Urteste pod wpływem specyficznych enzymów powodują zmianę intensywności barwy moczu, która świadczy o obecności konkretnego typu nowotworu.

Medycyna i zdrowie
Medicalgorithmics chce odbudować przychody w USA
Medycyna i zdrowie
Medicalgorithmics: Spadek znaczenia rynku USA w przychodach
Medycyna i zdrowie
Captor z niższą wyceną i pozytywną rekomendacją
Medycyna i zdrowie
Pozytywne wieści z Mabionu. Kurs rośnie
Medycyna i zdrowie
Dobre wieści z Urteste. Kurs w górę
Medycyna i zdrowie
Synthaverse stawia na ekspansję