Przed południem kurs Mabionu rośnie o 9 proc. do 21,86 zł. Grupa zasygnalizowała, że oczekuje w kolejnych kwartałach 2022 r. wzrostu wyników w porównaniu do pierwszego półrocza.

- Wypracowaliśmy solidne i jakościowo bardzo dobre wyniki za drugi kwartał tego roku, pomimo wymagającego otoczenia. Ostatnie trzy kwartały to okres generowania pozytywnych wyników finansowych, które wierzymy, że są coraz bardziej powtarzalne. Sprawna realizacja kontraktu z Novavax i podpisanie aneksów na przedłużenie współpracy do 2026 roku są bardzo ważne dla przewidywalności przepływów operacyjnych i stabilizacji pozycji finansowej Mabionu – podkreślił prezes Mabionu Krzysztof Kaczmarczyk. Dodał, że w miarę większego zaawansowania prac wykonywanych na zlecenie koncernu Novavax grupa będzie pracować nad osiągnięciem jeszcze lepszych wyników finansowych w kolejnych kwartałach tego roku na wszystkich poziomach w porównaniu do pierwszego półrocza 2022 r.

Czytaj więcej

Mabion mocno w górę po aneksie przedłużającym umowę z Novavaksem

W samym II kwartale Mabion miał 5,1 mln zł zysku netto wobec 2,5 mln zł straty przed rokiem. EBITDA wyniosła 5,6 mln zł wobec 2,3 mln zł straty rok temu. Z kolei przychody poszły w górę do prawie 44 mln zł z 1,6 mln zł. W całym I półroczu 2022 r. wynoszą 82,6 mln zł wobec 1,6 mln zł rok temu. Zysk operacyjny przekroczył 10 mln zł, podczas gdy w I półroczu zeszłego roku grupa miała 18,5 mln zł straty. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na koniec czerwca 2022 r. były ujemne (-20,5 mln zł).