KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr12/2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PKO BANK POLSKI S.A.
Temat
Wpływ składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny na wyniki pierwszego kwartału 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Raport nr 12/2023 – Wpływ składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny na wyniki pierwszego kwartału 2023 r. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR Treść raportu: W związku z otrzymaniem 25 kwietnia 2023 r. informacji z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego („BFG”), Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że wysokość ustalonej przez BFG w stosunku do Banku składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2023 r. (z uwzględnieniem wysokości korekty składki za 2022 r.) wynosi 261.922.078,65 zł. Wysokość składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2023 r. w Grupie Kapitałowej Banku (z uwzględnieniem składki PKO Banku Hipotecznego S.A.), wynosi łącznie 280.442.078,71 zł. Powyższa kwota zostanie zaksięgowana w ciężar kosztów Grupy Kapitałowej Banku dotyczących pierwszego kwartału 2023 r.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
(pełna nazwa emitenta)
PKO BANK POLSKI S.A.Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-515WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PUŁAWSKA15
(ulica)(numer)
778-84-67
(telefon)(fax)
www.pkobp.pl
(e-mail)(www)
525-000-77-38016298263
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-04-25Dariusz ChoryłoDyrektor Biura Relacji Inwestorskich, pełnomocnik