KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr7/2023
Data sporządzenia: 2023-03-24
Skrócona nazwa emitenta
PKO BANK POLSKI S.A.
Temat
Rezygnacja z funkcji Przewodniczącego oraz informacja o wyznaczeniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Raport nr 7/2023 – Rezygnacja z funkcji Przewodniczącego oraz informacja o wyznaczeniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. Podstawa prawna: Artykuł 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 24 marca 2023 r. Pan Maciej Łopiński poinformował o rezygnacji z tym dniem z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku. Niezależnie od rezygnacji z wyżej wymienionej funkcji Pan Maciej Łopiński pozostaje członkiem Rady Nadzorczej Banku. Jednocześnie, Zarząd Banku otrzymał pismo Ministra Aktywów Państwowych informujące, iż Minister Aktywów Państwowych działając jako Uprawniony Akcjonariusz w rozumieniu § 11 ust. 2 Statutu Banku, mając na uwadze § 35 ust. 1 Statutu Banku, zgodnie z § 12 ust. 1 Statutu Banku wyznacza z dniem 24 marca 2023 roku Pana Roberta Pietryszyna do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
(pełna nazwa emitenta)
PKO BANK POLSKI S.A.Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-515WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PUŁAWSKA15
(ulica)(numer)
778-84-67
(telefon)(fax)
www.pkobp.pl
(e-mail)(www)
525-000-77-38016298263
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-03-24Marcin EckertWiceprezes Zarządu Banku
2023-03-24Wojciech IwanickiWiceprezes Zarządu Banku