KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr17/2022
Data sporządzenia: 2022-05-17
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Umowa na budowę nowej jednostki Wytwórni Tlenu i Azotu III w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 17 maja 2022 roku podpisał z Linde GmbH, Linde Engineering umowę na budowę nowej jednostki Wytwórni Tlenu i Azotu III na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku („Inwestycja”) w formule EPC (Engineering, Procurement and Construction) dla zakresu ISBL. Nowa jednostka będzie produkowała rocznie 38 500 Nm3/h tlenu oraz 75 000 Nm3/h azotu. Realizacja Inwestycji jest niezbędna z uwagi na konieczność zabezpieczania tlenu gazowego i azotu gazowego dla nowego, budowanego kompleksu instalacji Olefin III oraz innych instalacji w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku. Dodatkowo, w wyniku realizacji inwestycji poszerzony zostanie portfel oferowanych produktów o wysokomarżowe gazy ciekłe oraz osiągnięte zostaną oszczędności z tytułu poprawy efektywności operacyjnej i procesowej. Całkowity koszt Inwestycji szacowany jest na około 760 mln PLN. Zakończenie inwestycji planowane jest na początek 2025 roku. Patrz także: raport bieżący nr 16/2022 z 17 maja 2022 roku.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Agreement for building of the new Air Separation Unit III in the Production Plant in Plock
Regulatory announcement no 17/2022 dated 17 May 2022

PKN ORLEN (“Company”) informs that on 17 May 2022 it signed with Linde GmbH, Linde Engineering an agreement for building of the new Air Separation Unit III in the Production Plant in Plock (“Investment”) in EPC formula for ISBL. The annual production capacity of the unit will amount to 38 500 Nm3/h of oxygen and 75 000 Nm3/h of nitrogen. Realization of the Investment is necessary due to the need to secure oxygen gas and nitrogen gas to new, building Olefins III complex and other units in the Production Plant in Plock. Additionally realization of the Investment will allow to extent the scope of the offered products with high-margin liquid gases and also there will be achieved savings due to improved operation and processing efficiency.

Total cost of the Investment is estimated at the level of ca. PLN 760 m. The completion of the Investment is planned for the beginning of 2025.

See also: regulatory announcement no 16/2022 as of 17 May 2022.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
(pełna nazwa emitenta)
PKNORLENPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-411Płock
(kod pocztowy)(miejscowość)
Chemików7
(ulica)(numer)
24 256 81 8024 367 77 11
(telefon)(fax)
[email protected]www.orlen.pl
(e-mail)(www)
774 00 01 454610188201
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-17Armen Konrad ArtwichCzłonek Zarządu
2022-05-17Piotr SabatCzłonek Zarządu