Wsparcie KDPW dla notowanych spółek

Jakie są najważniejsze obszary działań KDPW z perspektywy emitenta?

Publikacja: 15.09.2023 15:59

Maciej Trybuchowski, prezes KDPW i KDPW_CCP

Maciej Trybuchowski, prezes KDPW i KDPW_CCP

Foto: materiały prasowe

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oferuje specjalistyczne usługi związane z depozytem zdematerializowanych instrumentów finansowych, rozliczaniem i rozrachunkiem transakcji, realizacją świadczeń na rzecz posiadaczy papierów wartościowych, gromadzeniem i przechowywaniem danych, a także nadawaniem kodów i numerów identyfikacyjnych. W praktyce wszystkie te usługi związane są bezpośrednio lub pośrednio z obecnością emitentów papierów wartościowych na rynku kapitałowym.

Do usług pośrednich zaliczyłbym rozrachunek i rozliczanie transakcji, które zawierane są m.in. na akcjach czy obligacjach emitowanych przez spółki. I chociaż nie dotyczą bezpośrednio samych emitentów (chyba że są stroną transakcji), to obrót papierami wartościowymi jest jednym z podstawowych procesów realizowanych na rynku kapitałowym.

Pozostało 92% artykułu

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów parkiet.com

Tylko teraz dostęp do parkiet.com za 49 zł za każdy miesiąc!

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Inwestycje
ESRS 1 i 2
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej
Inwestycje
Europejskie standardy raportowania zrównoważonego rozwoju – standardy środowiskowe ESRS E1 – E5
Inwestycje
Komisja przyjęła wiążące standardy raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju
Inwestycje
Giełdowe pewniaki nie istnieją, ale i tak warto ich szukać
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Inwestycje
Wysoka inflacja, a oprocentowanie maleje
Inwestycje
Standardy S i G, czyli aspekt nieśrodowiskowy działalności przedsiębiorstwa