Wśród przepisów już istniejących należy przede wszystkim wskazać zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych, które dotyczą grup kapitałowych oraz roli rad nadzorczych. Ten pierwszy obszar pozwoli na modyfikację dotychczasowego modelu funkcjonowania grup kapitałowych – spółka zależna nie będzie zobowiązana do działania wyłącznie na swoją korzyść, ale będzie mogła działać na rzecz spółki matki lub grupy kapitałowej. Dzięki temu łatwiej będzie kierować grupą, o ile spółki dominujące zdecydują się na skorzystanie z nowych uprawnień. Za możliwość wydawania wiążących poleceń trzeba będzie bowiem „zapłacić” koniecznością przejęcia zobowiązań wobec spółek zależnych ze strony interesariuszy, którzy mieliby być pokrzywdzeni realizacją tych wiążących poleceń.